HOME - 2020-05-29  Budapest,  Magyarország  
Több mint 1 milliárd forintba van eddig három tanuszoda, de egyikben sem lehet fürdeni!
Már két éve fürdõzõ gyerekektõl kellene hangosnak lennie a sásdi, az enyingi és a balassagyarmati tanuszodának. Ehelyett kettõben csak a gaz nõ szép csendben, a harmadik pedig hónapok óta átadásra vár. Pedig már a sásdi tanuszoda energetikai korszerûsítésére is nyert százmillió forint uniós pénzt valaki, amire nagy szükség is lesz, mert ha egyszer mégis megépül, a hátrányos helyzetû térségben mûködõ önkormányzat biztos nem tudja majd finanszírozni az üzemeltetést.

A kormány 2014-ben döntött a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program elindításáról. Az volt a cél, hogy „olyan európai színvonalú tornatermek, tantermek és tanuszodák épüljenek, amelyek hosszú távon szolgálják a fiatalok fejlõdését, elõsegítve így az adott település köznevelési feladatainak ellátását”. A központi költségvetésbõl megvalósuló program levezénylõjének a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot jelölték ki, míg a tervezésért és a kivitelezésért a Nemzeti Sportközpontok (NSK) felel.

Elsõ körben, 2015-tõl országszerte öt iskola, valamint számos tanterem, tornaterem és tanuszoda épült volna – a tervezett létesítményekbõl azonban csak néhány készült el határidõre. A legkevésbé sikerült projektnek az uszodák építése bizonyult: a 444 2017. szeptemberében írta meg, hogy a 25 tanuszodából mindössze kettõt építettek fel.

Azóta eltelt két év, és bár mára már 17 tanuszodát adtak át, vannak települések, ahol félbemaradt az építkezés, és jó ideje egy kapavágás sem történt.

A tanuszodák egy kaptafára készülnek: minden létesítménybe egy tízszer hatméteres, 32 fokos hõmérsékletû tanmedencét, valamint egy 25-ször 15 méteres sportmedencét terveztek. Az uszodák elsõsorban az óvodás és iskolás gyermekek úszásoktatását szolgálják, de tanórákon kívül és oktatási szünetekben a lakosság is igénybe veheti õket. Sõt: elhúzható oldalfaluknak köszönhetõen nyáron strandként is funkcionálhatnak.

Az egyenuszodák építésének egyik nagy nyertese egy egyszemélyes cég, a Hanley Service Kft. lett. A korábban offshore hátterû vállalkozás kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetõje azóta is a budapesti Lacza Zsolt. A korábban ismeretlen cég mindössze 18 nap leforgása alatt 1,7 milliárd forint értékû tanuszoda, illetve tornaterem építésére vonatkozó közbeszerzést nyert el 2016 tavaszán.

A társaság azonban nem csak uszoda-tendereket nyert: megkapták a vizes vb egyik helyszínére, a Balatonfüredre tervezett létesítmények tervezésének és kivitelezésének jogát is, 269,9 millió forintos költséggel. Az Átlátszó akkor megírta, hogy ez az eljárás is – hasonlóan a többihez – hirdetmény nélküli közbeszerzés volt, melyet minden esetben “elõre nem látható rendkívüli sürgõsséggel” indokolt az ajánlatkérõ.

A Hanley Service a 22 új tanuszoda építésébõl hatot nyert el: a fehérgyarmati, a kemecsei, a törökszentmiklósi, a balassagyarmati, a sásdi, és az enyingi beruházást. Az elõbbi három már elkészült, az utóbbi három azonban valahol elakadt.

A balassagyarmati uszodát 2017-ben kellett volna befejezni, erre azonban nem került sor. A létesítményt ugyan felépítették, ám az átadás valamiért hónapok óta húzódik.

A helyi média tavaly õsszel írt utoljára a beruházásról. A NOOL.hu értesülései szerint a 2018 tavasza óta lelassult, majd elakadt kivitelezési munkák oka a kivitelezõ pénztelensége volt, amit három ok idézhetett elõ: „egyrészt a vállalkozó túlvállalta magát, hiszen tucatnyi létesítményt (tanuszodát, tornatermet és tantermet) nyert el közbeszerzéseken, másrészt az elmúlt években megindult építkezések miatt radikálisan megemelkedtek az alvállalkozói árak” – írták.

De a legfõbb ok a portál szerint az volt, hogy a kivitelezõi szerzõdéseket módosítani kellett az építkezés során fellépett pótmunkafeladatok finanszírozása és az ezekhez köthetõ határidõk módosítása ügyében.

Ebben történt elõrelépés tavaly októberben: a nemzeti Sportközpontok jóváhagyta a mintegy 104 millió forintos pótmunkaigényt, amit „az alapozási munkák talajvíz miatti megerõsítésére, a tetõszerkezet tervektõl eltérõ gyártó által elõírt rétegrendjének módosítására, és a szennyvízrendszer kiegészítõ puffer-tartályainak üzemeltetõ által elõírt beépítésére” fordíthatott a Hanley Service.

Akkor még az volt a terv, hogy – a sikeres terheléses próbaüzem után – várhatóan 2019 elején nyitja meg kapuit a tanuszoda. És bár az önkormányzat a Facebook oldalán márciusban azzal büszkélkedett, hogy a „fûtés és a vízgépészet állja a próbát”, az átadás a mai napig sem történt meg. Megkerestük ezért a Nemzeti Sportközpontokat, ahol kérdésünkre elmondták: a balassagyarmati Révész László Tanuszodában jelenleg a használatbavételi eljárás elõkészítési folyamata zajlik.

Az újabb csúszás okairól viszont az NSK nem adott tájékoztatást, ahogy a költségek emelkedésérõl sem. Az eredeti szerzõdés és a NOOL.hu említett cikke alapján azonban a beruházás legalább 414 millió forintba került eddig.

Enyingen és Sásdon azonban idáig sem sikerült eljutni.

Természetesen erre a két uszodára is rákérdeztünk az NSK-nál, amely a következõ szûkszavú választ adta: „valóban van csúszás, de meglesznek a tanuszodák, amelyek mind hiánypótlók, hiszen korábban nem voltak a közelben”. A sásdi és az enyingi uszoda „a kivitelezõ felügyelete alatt, kivitelezési szakaszban állnak”.

Hogy mégis miért álltak le a munkálatok hónapokkal ezelõtt, és miért nincs semmilyen mozgás a területeken, arra az NSK nem reagált.

Megpróbáltunk ezért utánajárni.

Írtunk a kivitelezõ Hanley Service-nek is, amelynek ügyvezetõ-tulajdonosa, Lacza Zsolt azonban visszairányított minket a Nemzeti Sportközpontokhoz. Az önkormányzatok szintén tanácstalanok, hiszen nem õk a beruházók, sokszor õket sem tájékoztatják a fejleményekrõl, sõt, akad, ahol az építési területre sem mehetnek be.

Az alvállalkozók közül egyedül a BS-Technik Kft.-t sikerült utolérnünk – a cég a medencék technológiai gépészeti szerelési munkáit végezte. Elmondásuk alapján õk a rájuk bízott feladatokat befejezték, ki is lettek fizetve, így a beruházás további részleteirõl már nem értesülnek.

Végül sikerült olyan munkásokkal felvennünk a kapcsolatot, akik annak idején dolgoztak valamelyik építkezésen. Pontos vagy hivatalos információt õk sem tudtak adni, csak ann
yit mondtak, hogy nekik pénzhiányra hivatkoztak, amikor leállították a munkálatokat.

„Kellett a pénz máshova” – fogalmazott egyikük.

Ránéztünk ezért a Hanley Service Kft. anyagi helyzetére a cégnyilvántartásban. Az Opten adatai szerint a cégnek egyáltalán nincsenek pénzügyi gondjai: 2016-ban 561 millió forintos árbevétele volt, ez 2017-re 2,1 milliárdra nõtt, 2018-ban pedig közel 1,1 milliárd forint volt, miközben több tízmilliós adózott eredménnyel zárta az üzleti éveket.

Vagyis a cég nem ment csõdbe, végrehajtás sincs folyamatban ellene, csak a bejelentett alkalmazottak létszáma csökkent ötrõl egy fõre 2017 tavasza és 2018 nyara között.

Újra írtunk tehát a Nemzeti Sportközpontoknak, hogy cáfolják vagy erõsítsék meg az információt, miszerint pénzügyi okai vannak az építkezések félbehagyásának. Erre viszont az NSK cikkünk megjelenéséig már nem reagált.

A közbeszerzési értesítõbõl azért annyi kiderült, hogy bár az enyingi uszoda eredetileg 326 millió forintba került volna, a sásdi pedig 329 millióba, a Hanley elõbbihez további 29,8 millió, míg utóbbihoz további 55,3 millió forintot kért pluszmunkákra hivatkozva.

Mindkét esetben olyan munkákat jelöltek meg szükségesként, amelyekrõl úgy tudták, hogy azokat az önkormányzatoknak kell elvégezniük. Mivel azonban ezek a beruházások elvileg 100%-ban állami finanszírozásúak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – fedezet biztosítása mellett – a kivitelezõre hárította a feladatokat.

A Hanley Enying esetében „külsõ közmûvekkel kapcsolatos” munkákra hivatkozva, Sásdon pedig „önkormányzati munkarészek átvállalása, pótmunka”, illetve „építési beruházási pótmunkák” címen hívta le a fent említett plusz összegeket.

A két uszodára költött összeg így eddig 355,9, valamint 384,6 millió forintra rúg, miközben a beruházás mindkét helyszínen nagyjából 75%-os készültségû, és a meghosszabbított határidõk is lejártak már 2018-ban.

A Hanley Service kivitelezésében el nem készült három uszodára tehát összesen több mint egymilliárd forint közpénzt költöttek el eddig, és még egyik sem használható.

A sásdi uszoda nem csak azért érdekes eset, mert a legkevésbé elkészült állapotban van az elsõ körös uszodák közül, hanem mert már akkor pályázatot nyertek a korszerûsítésére, amikor még csak egy gödör volt kész belõle.

Ahogyan arról a Magyar Narancs 2017-ben beszámolt, a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. (NFSI) Sásd városában a „Dél-dunántúli tanuszodák épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításának lehetõségével” elnevezésû projektre százmillió forintot nyert 2017. január 19-én. Azaz akkor, amikor a valós munkálatok még csak az alapozásnál jártak.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint azonban mindez teljesen rendben van. A Narancsnak akkor azzal magyarázták a jelenséget, hogy amikor kiírták az uszodaépítési pályázatot, nem kérték a kivitelezõtõl, hogy megújuló energiával mûködtesse az épületet, csak azt, hogy a késõbbiekben alkalmas legyen rá. Mivel azonban szeretnék, ha a fenntartás költséghatékony lenne, tovább fejlesztik – ennek lehet része a százmilliós projekt is.

Az érvelés nem mindenkit gyõzött meg, így Berkecz Balázst, (az akkor még mûködõ) Együtt alelnökét sem, aki feljelentést tett ismeretlen tettes ellen közokirat hamisítás, hamis magánokirat felhasználása, költségvetési csalás, hûtlen kezelés, valamint hanyag kezelés gyanúja miatt. Berkecz többek között arra is kíváncsi lett volna, ki „birtokolja” a még nem is létezõ intézményt, mi köze az NFSI-nek az uszodához, és hogyan nyerhetett egy olyan pályázat, amelyben új építésû létesítményrõl van szó, amit a kiírás eleve kizár.

A nyomozás 2017 szeptemberéig tartott, amikor is a NAV Közép-Magyarországi Bûnügyi Igazgatósága bûncselekmény hiányában megszüntette azt.

A politikusnak küldött indoklás szerint a döntés idején még nem kell minden olyan feltételnek fennállnia, amelyeknek a támogatás nyújtása idején fenn kell állniuk. Vagyis a támogatás nyújtásáról szóló döntés korábban is meghozható, hiszen annak nem feltétele a meglévõ építmény, csupán a kivitelezésnél lesz az. A tanuszoda felépítése, illetve energetikai korszerûsítése ráadásul két teljesen különálló projekt: utóbbira csak azután kerül sor, ha elõbbi megtörtént.

A hatóságok úgy vélték, mindezek figyelembevételével az épülõ sásdi uszodára beadott pályázat anyaga a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelt, és a pályázó nem tévesztette meg az elbírálásra jogosult hatóságot.

A sásdi uszodát tehát – ha egyszer elkészül – azonnal korszerûsíthetik is. Ami nyilván sokat nyom a latban fenntarthatóság szempontjából.

Mert bár az ígéretek szerint a tanuszodák mûködtetését és karbantartás költségeit a Nemzeti Sportközpontok biztosítja, ha egyszer az állam úgy dönt, mégsem kívánja tovább fenntartani a létesítményeket és átadja azokat az önkormányzatoknak, nagy szükség lesz az energiahatékony megoldásokra.

Az országban ugyanis több példa akadt arra, hogy hónapokra felfüggesztették egyes uszodák mûködését, miután az önkormányzatok egyszerûen nem tudták kigazdálkodni a szükséges összegeket. Így jártak el például a Baranya megyei Komlón és Pécsváradon is, ahol még 2009-ben döntöttek elõször arról, hogy a 2004-ben, illetve 2006-ban elkészült létesítményeket hónapokra bezárják, milliókat takarítva meg ezzel a helyi költségvetésnek.

Akkor a pécsváradi létesítmény fenntartása éves szinten 40 millió forintba került, miközben a bevétele csak 4 millió forint volt. A két hónapos szünettel tíz éve 8 millió forintot spórolt a város. A korlátozás néhány fajtája ma is érvényben van: az uszoda nyáron nincs nyitva, ahogy tanév közben hétvégénként sem. Hasonló a helyzet Baranya második legnagyobb városában, Komlón is, ahol csak január elejétõl június végéig, illetve szeptember elejétõl december közepéig látogatható a létesítmény.

Kalkulációink szerint egy ilyen uszoda fenntartása manapság akár 60-80 millió forint is lehet évente, amit bizonyos önkormányzatok saját forrásból bajosan tudnának fedezni. Fõleg, ha olyan kicsi, hátrányos helyzetû térségben lévõ településrõl van szó, mint például Sásd.

Katus Eszter

Forrás: Átlátszó
Több mint 1 milliárd forintba van eddig három tanuszoda, de egyikben sem lehet fürdeni!
Már két éve fürdõzõ gyerekektõl kellene hangosnak lennie a sásdi, az enyingi és a balassagyarmati tanuszodának. Ehelyett kettõben csak a gaz nõ szép csendben, a harmadik pedig hónapok óta átadásra vár. Pedig már a sásdi tanuszoda energetikai korszerûsítésére is nyert százmillió forint uniós pénzt valaki, amire nagy szükség is lesz, mert ha egyszer mégis megépül, a hátrányos helyzetû térségben mûködõ önkormányzat biztos nem tudja majd finanszírozni az üzemeltetést.

A kormány 2014-ben döntött a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program elindításáról. Az volt a cél, hogy „olyan európai színvonalú tornatermek, tantermek és tanuszodák épüljenek, amelyek hosszú távon szolgálják a fiatalok fejlõdését, elõsegítve így az adott település köznevelési feladatainak ellátását”. A központi költségvetésbõl megvalósuló program levezénylõjének a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot jelölték ki, míg a tervezésért és a kivitelezésért a Nemzeti Sportközpontok (NSK) felel.

Elsõ körben, 2015-tõl országszerte öt iskola, valamint számos tanterem, tornaterem és tanuszoda épült volna – a tervezett létesítményekbõl azonban csak néhány készült el határidõre. A legkevésbé sikerült projektnek az uszodák építése bizonyult: a 444 2017. szeptemberében írta meg, hogy a 25 tanuszodából mindössze kettõt építettek fel.

Azóta eltelt két év, és bár mára már 17 tanuszodát adtak át, vannak települések, ahol félbemaradt az építkezés, és jó ideje egy kapavágás sem történt.

A tanuszodák egy kaptafára készülnek: minden létesítménybe egy tízszer hatméteres, 32 fokos hõmérsékletû tanmedencét, valamint egy 25-ször 15 méteres sportmedencét terveztek. Az uszodák elsõsorban az óvodás és iskolás gyermekek úszásoktatását szolgálják, de tanórákon kívül és oktatási szünetekben a lakosság is igénybe veheti õket. Sõt: elhúzható oldalfaluknak köszönhetõen nyáron strandként is funkcionálhatnak.

Az egyenuszodák építésének egyik nagy nyertese egy egyszemélyes cég, a Hanley Service Kft. lett. A korábban offshore hátterû vállalkozás kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetõje azóta is a budapesti Lacza Zsolt. A korábban ismeretlen cég mindössze 18 nap leforgása alatt 1,7 milliárd forint értékû tanuszoda, illetve tornaterem építésére vonatkozó közbeszerzést nyert el 2016 tavaszán.

A társaság azonban nem csak uszoda-tendereket nyert: megkapták a vizes vb egyik helyszínére, a Balatonfüredre tervezett létesítmények tervezésének és kivitelezésének jogát is, 269,9 millió forintos költséggel. Az Átlátszó akkor megírta, hogy ez az eljárás is – hasonlóan a többihez – hirdetmény nélküli közbeszerzés volt, melyet minden esetben “elõre nem látható rendkívüli sürgõsséggel” indokolt az ajánlatkérõ.

A Hanley Service a 22 új tanuszoda építésébõl hatot nyert el: a fehérgyarmati, a kemecsei, a törökszentmiklósi, a balassagyarmati, a sásdi, és az enyingi beruházást. Az elõbbi három már elkészült, az utóbbi három azonban valahol elakadt.

A balassagyarmati uszodát 2017-ben kellett volna befejezni, erre azonban nem került sor. A létesítményt ugyan felépítették, ám az átadás valamiért hónapok óta húzódik.

A helyi média tavaly õsszel írt utoljára a beruházásról. A NOOL.hu értesülései szerint a 2018 tavasza óta lelassult, majd elakadt kivitelezési munkák oka a kivitelezõ pénztelensége volt, amit három ok idézhetett elõ: „egyrészt a vállalkozó túlvállalta magát, hiszen tucatnyi létesítményt (tanuszodát, tornatermet és tantermet) nyert el közbeszerzéseken, másrészt az elmúlt években megindult építkezések miatt radikálisan megemelkedtek az alvállalkozói árak” – írták.

De a legfõbb ok a portál szerint az volt, hogy a kivitelezõi szerzõdéseket módosítani kellett az építkezés során fellépett pótmunkafeladatok finanszírozása és az ezekhez köthetõ határidõk módosítása ügyében.

Ebben történt elõrelépés tavaly októberben: a nemzeti Sportközpontok jóváhagyta a mintegy 104 millió forintos pótmunkaigényt, amit „az alapozási munkák talajvíz miatti megerõsítésére, a tetõszerkezet tervektõl eltérõ gyártó által elõírt rétegrendjének módosítására, és a szennyvízrendszer kiegészítõ puffer-tartályainak üzemeltetõ által elõírt beépítésére” fordíthatott a Hanley Service.

Akkor még az volt a terv, hogy – a sikeres terheléses próbaüzem után – várhatóan 2019 elején nyitja meg kapuit a tanuszoda. És bár az önkormányzat a Facebook oldalán márciusban azzal büszkélkedett, hogy a „fûtés és a vízgépészet állja a próbát”, az átadás a mai napig sem történt meg. Megkerestük ezért a Nemzeti Sportközpontokat, ahol kérdésünkre elmondták: a balassagyarmati Révész László Tanuszodában jelenleg a használatbavételi eljárás elõkészítési folyamata zajlik.

Az újabb csúszás okairól viszont az NSK nem adott tájékoztatást, ahogy a költségek emelkedésérõl sem. Az eredeti szerzõdés és a NOOL.hu említett cikke alapján azonban a beruházás legalább 414 millió forintba került eddig.

Enyingen és Sásdon azonban idáig sem sikerült eljutni.

Természetesen erre a két uszodára is rákérdeztünk az NSK-nál, amely a következõ szûkszavú választ adta: „valóban van csúszás, de meglesznek a tanuszodák, amelyek mind hiánypótlók, hiszen korábban nem voltak a közelben”. A sásdi és az enyingi uszoda „a kivitelezõ felügyelete alatt, kivitelezési szakaszban állnak”.

Hogy mégis miért álltak le a munkálatok hónapokkal ezelõtt, és miért nincs semmilyen mozgás a területeken, arra az NSK nem reagált.

Megpróbáltunk ezért utánajárni.

Írtunk a kivitelezõ Hanley Service-nek is, amelynek ügyvezetõ-tulajdonosa, Lacza Zsolt azonban visszairányított minket a Nemzeti Sportközpontokhoz. Az önkormányzatok szintén tanácstalanok, hiszen nem õk a beruházók, sokszor õket sem tájékoztatják a fejleményekrõl, sõt, akad, ahol az építési területre sem mehetnek be.

Az alvállalkozók közül egyedül a BS-Technik Kft.-t sikerült utolérnünk – a cég a medencék technológiai gépészeti szerelési munkáit végezte. Elmondásuk alapján õk a rájuk bízott feladatokat befejezték, ki is lettek fizetve, így a beruházás további részleteirõl már nem értesülnek.

Végül sikerült olyan munkásokkal felvennünk a kapcsolatot, akik annak idején dolgoztak valamelyik építkezésen. Pontos vagy hivatalos információt õk sem tudtak adni, csak ann
yit mondtak, hogy nekik pénzhiányra hivatkoztak, amikor leállították a munkálatokat.

„Kellett a pénz máshova” – fogalmazott egyikük.

Ránéztünk ezért a Hanley Service Kft. anyagi helyzetére a cégnyilvántartásban. Az Opten adatai szerint a cégnek egyáltalán nincsenek pénzügyi gondjai: 2016-ban 561 millió forintos árbevétele volt, ez 2017-re 2,1 milliárdra nõtt, 2018-ban pedig közel 1,1 milliárd forint volt, miközben több tízmilliós adózott eredménnyel zárta az üzleti éveket.

Vagyis a cég nem ment csõdbe, végrehajtás sincs folyamatban ellene, csak a bejelentett alkalmazottak létszáma csökkent ötrõl egy fõre 2017 tavasza és 2018 nyara között.

Újra írtunk tehát a Nemzeti Sportközpontoknak, hogy cáfolják vagy erõsítsék meg az információt, miszerint pénzügyi okai vannak az építkezések félbehagyásának. Erre viszont az NSK cikkünk megjelenéséig már nem reagált.

A közbeszerzési értesítõbõl azért annyi kiderült, hogy bár az enyingi uszoda eredetileg 326 millió forintba került volna, a sásdi pedig 329 millióba, a Hanley elõbbihez további 29,8 millió, míg utóbbihoz további 55,3 millió forintot kért pluszmunkákra hivatkozva.

Mindkét esetben olyan munkákat jelöltek meg szükségesként, amelyekrõl úgy tudták, hogy azokat az önkormányzatoknak kell elvégezniük. Mivel azonban ezek a beruházások elvileg 100%-ban állami finanszírozásúak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – fedezet biztosítása mellett – a kivitelezõre hárította a feladatokat.

A Hanley Enying esetében „külsõ közmûvekkel kapcsolatos” munkákra hivatkozva, Sásdon pedig „önkormányzati munkarészek átvállalása, pótmunka”, illetve „építési beruházási pótmunkák” címen hívta le a fent említett plusz összegeket.

A két uszodára költött összeg így eddig 355,9, valamint 384,6 millió forintra rúg, miközben a beruházás mindkét helyszínen nagyjából 75%-os készültségû, és a meghosszabbított határidõk is lejártak már 2018-ban.

A Hanley Service kivitelezésében el nem készült három uszodára tehát összesen több mint egymilliárd forint közpénzt költöttek el eddig, és még egyik sem használható.

A sásdi uszoda nem csak azért érdekes eset, mert a legkevésbé elkészült állapotban van az elsõ körös uszodák közül, hanem mert már akkor pályázatot nyertek a korszerûsítésére, amikor még csak egy gödör volt kész belõle.

Ahogyan arról a Magyar Narancs 2017-ben beszámolt, a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. (NFSI) Sásd városában a „Dél-dunántúli tanuszodák épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításának lehetõségével” elnevezésû projektre százmillió forintot nyert 2017. január 19-én. Azaz akkor, amikor a valós munkálatok még csak az alapozásnál jártak.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint azonban mindez teljesen rendben van. A Narancsnak akkor azzal magyarázták a jelenséget, hogy amikor kiírták az uszodaépítési pályázatot, nem kérték a kivitelezõtõl, hogy megújuló energiával mûködtesse az épületet, csak azt, hogy a késõbbiekben alkalmas legyen rá. Mivel azonban szeretnék, ha a fenntartás költséghatékony lenne, tovább fejlesztik – ennek lehet része a százmilliós projekt is.

Az érvelés nem mindenkit gyõzött meg, így Berkecz Balázst, (az akkor még mûködõ) Együtt alelnökét sem, aki feljelentést tett ismeretlen tettes ellen közokirat hamisítás, hamis magánokirat felhasználása, költségvetési csalás, hûtlen kezelés, valamint hanyag kezelés gyanúja miatt. Berkecz többek között arra is kíváncsi lett volna, ki „birtokolja” a még nem is létezõ intézményt, mi köze az NFSI-nek az uszodához, és hogyan nyerhetett egy olyan pályázat, amelyben új építésû létesítményrõl van szó, amit a kiírás eleve kizár.

A nyomozás 2017 szeptemberéig tartott, amikor is a NAV Közép-Magyarországi Bûnügyi Igazgatósága bûncselekmény hiányában megszüntette azt.

A politikusnak küldött indoklás szerint a döntés idején még nem kell minden olyan feltételnek fennállnia, amelyeknek a támogatás nyújtása idején fenn kell állniuk. Vagyis a támogatás nyújtásáról szóló döntés korábban is meghozható, hiszen annak nem feltétele a meglévõ építmény, csupán a kivitelezésnél lesz az. A tanuszoda felépítése, illetve energetikai korszerûsítése ráadásul két teljesen különálló projekt: utóbbira csak azután kerül sor, ha elõbbi megtörtént.

A hatóságok úgy vélték, mindezek figyelembevételével az épülõ sásdi uszodára beadott pályázat anyaga a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelt, és a pályázó nem tévesztette meg az elbírálásra jogosult hatóságot.

A sásdi uszodát tehát – ha egyszer elkészül – azonnal korszerûsíthetik is. Ami nyilván sokat nyom a latban fenntarthatóság szempontjából.

Mert bár az ígéretek szerint a tanuszodák mûködtetését és karbantartás költségeit a Nemzeti Sportközpontok biztosítja, ha egyszer az állam úgy dönt, mégsem kívánja tovább fenntartani a létesítményeket és átadja azokat az önkormányzatoknak, nagy szükség lesz az energiahatékony megoldásokra.

Az országban ugyanis több példa akadt arra, hogy hónapokra felfüggesztették egyes uszodák mûködését, miután az önkormányzatok egyszerûen nem tudták kigazdálkodni a szükséges összegeket. Így jártak el például a Baranya megyei Komlón és Pécsváradon is, ahol még 2009-ben döntöttek elõször arról, hogy a 2004-ben, illetve 2006-ban elkészült létesítményeket hónapokra bezárják, milliókat takarítva meg ezzel a helyi költségvetésnek.

Akkor a pécsváradi létesítmény fenntartása éves szinten 40 millió forintba került, miközben a bevétele csak 4 millió forint volt. A két hónapos szünettel tíz éve 8 millió forintot spórolt a város. A korlátozás néhány fajtája ma is érvényben van: az uszoda nyáron nincs nyitva, ahogy tanév közben hétvégénként sem. Hasonló a helyzet Baranya második legnagyobb városában, Komlón is, ahol csak január elejétõl június végéig, illetve szeptember elejétõl december közepéig látogatható a létesítmény.

Kalkulációink szerint egy ilyen uszoda fenntartása manapság akár 60-80 millió forint is lehet évente, amit bizonyos önkormányzatok saját forrásból bajosan tudnának fedezni. Fõleg, ha olyan kicsi, hátrányos helyzetû térségben lévõ településrõl van szó, mint például Sásd.

Katus Eszter

Forrás: Átlátszó
Gulyás: Sikeresen védekeztünk, ezért szüntethető meg a rendkívüli jogrend
Jogvédő szervezetek: Csak szemfényvesztés a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény
800 alkalmazottat rúgott ki Mészáros szállodalánca, miközben 17 milliárdos támogatást kapott
A rendőrség egy hete nem ad választ Dzsudzsák karanténszegésére
A rendőrség egy hete nem árulja el, vizsgálják-e, hogy Dzsudzsák Balázs megsértette a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályokat. A ...
Fertőtlenítővel mostak ki egy beteget a szigetvári kórházban műtét előtt, most válságos állapotban kezelik
Válságos állapotban kezelnek egy asszonyt Pécsett, mert a Szigetvári Kórházban a műtét előtt összecseréltek két üveget, ezért sóoldat ...
Milliárdokat kap Áder János alapítványa a kormánytól
A Demokratikus Koalíció annak kapcsán reagált honlapján, hogy kiderült, 5 milliárd forintot ad a kormány hálából Áder János alapítvány...
Központi Statisztikai Hivatal: 400 ezret keres egy átlagos magyar
Márciusban a bruttó átlagkereset 400 400 forint volt, 9,0 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Az első negyedévben a bruttó és a...
Ujhelyi István: A kormány "átvágja a nyugdíjastársadalmat"
A magyar kormány a cserbenhagyás költségvetését nyújtotta be, mert mindennel foglalkoznak, csak a magyar emberekkel nem - állítja Ujhelyi Ist...
Rogán exfelesége előre tör a teniszszövetségben
Az elnöki posztra fideszes politikust keresnek, hogy eltüntesse a 3,8 milliárdos tartozást, de szerephez juthat a kabinetirodát vezető miniszte...
"Rekord": kilenc hónap alatt készült el egy 40 méteres hídszakasz Bicske és Mány között
A „végre” és az „ideje volt” a két legjellemzőbb reakció a bicskei és mányi lakosok részéről arra, hogy visszakapták használatra a...
Orbán új felhatalmazása lényegében „teret ad az önkénynek”
A kormány szerint a járvány második hullámakor nem lesz szükség újra a rendkívüli jogrend kihirdetésére, de ha a parlament elfogadja a ves...
Az újságírók kitiltása miatt bizottság figyeli Kövér Lászlót
Bizottságot kap a nyakába Kövér László, az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottsága figyeli majd, hogy az Országgyűlés miként változtat ...
Varga: Magyarországon biztosított a jogállam
Gyorsan bebizonyosodott, hogy a Magyarország elleni jogállamisággal, veszélyhelyzettel kapcsolatos hazai és nemzetközi rágalomhadjárat alaptal...
Videón, ahogy Szikora Róberték pezsgővel köszöntik fel Orbánt
Pezsgővel köszöntötték fel Szikora Róberték a miniszterelnököt - szúrta ki a Hvg. Tették ezt egy videóban, ahol Szikora Róbert előadóm...
2021-es költségvetés terve: Dráguló állam, csökkenő egészségügyi- és növekvő nyugdíjkiadások
Dráguló állam, csökkenő egészségügyi-, stagnáló oktatási-, és növekvő nyugdíjkiadások, az önkormányzatok ellehetetlenítése, megugr...
Igazi aranybányát túrt ki magának Mészáros Lőrinc a szemétdombon
Szerdára virradóra tette közzé a CRCB (Corruption Research Center Budapest) legfrissebb jelentését, amelyben 2005 januárjától 2020 április v...
Szél Bernadett: 16-24 ezerrel kevesebb beteget ápoltak a február utáni két hónapban
A koronavírusos betegek fogadására kialakított 32 917 kórházi ágy döntő részén korábban betegápolás folyt – írja Szél Bernadett kö...
Kásler egy senki - mondta az egészségügy egyik meghatározó szereplője
Kásler Miklós azt mondta, hogy kivételesen néminemű alapja van azoknak a híreknek, hogy Pintér Sándor végzi az egészségügy átvilágítás...
Semjén benyújtotta a javaslatot: Meglepően széles jogkört kapna a kormány
Jön az “egészségügyi válsághelyzet”: ezt hivatalosan Müller Cecília javasolhatja. De a kormány meglepően széles felhatalmazást kap, re...
Kovács Zoltán szerint a koronavírus-törvény emberéletek ezreit mentette meg
Az idő és az eredmények bizonyították, hogy a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény Magyarország érdekeit szolgálta, sok magya...
Szijjártó és Dzsudzsák együtt szurkolt a Puskásban a zártkapus Magyar Kupa elődöntőn
„Aranylábú diplomatáink, hát belógtatok a lurkókkal egy zárt kapus focimeccsre?” Csak a Kispest! Ezzel tette egyértelművé maga S...
Teljesen ki akarja véreztetni az önkormányzatokat a kormány
A járvány elleni védekezés alapjába megy a gépjárműadóból várt teljes 87 milliárd forint, az önkormányzatok nem tarthatják meg a bevét...
Ember Jogok Európai Bírósága: Kövér megsértette a sajtószabadságot, amikor újságírókat tiltott ki a parlamentből
Ítéletet hozott a strasbourgi székhelyű Ember Jogok Európai Bírósága (EJEB): az Országgyűlés elnöke megsértette hat magyar újságíró s...
Közpénzből finanszírozták, de egyelőre kudarc a kormány luxushajó-programja
Nem indul biztatóan az összesen 4,6 milliárd forint közpénzből útnak indított állami nyaralóhajó-program: a tavaly és az idén beszerzett ...
Elég volt: Az Orvosi Kamara keményen visszaszólt Káslernek
Az Orvosi Kamara felszólította a döntéshozókat és minisztereket – „akik az egész nemzet szolgálatára kaptak felhatalmazást” –: váll...
Szijjártó Péter: A magyar Európa egyik legjobb gazdasága
A magyar gazdaság szereplőinek új világgazdasági versenyben kell helyt állniuk a koronavírus-járvány után - jelentette ki Szijjártó Péter...
Nézőpont felmérés: Elégedettek a magyarok a kormány döntéseivel
A felmérések szerint elégedett a magyar társdalom a koronavírus-járvány idején bevezetett kormányzati intézkedésekkel - mondta Nagy Dániel...
Új iskola Felcsúton: Csak a tervek kerültek több száz millióba
Azt nem tudni, hogy mennyibe fog kerülni a beruházás, de az Orbán Viktor miniszterelnök falujába tervezett új iskolának csak a tervei több sz...
Az orvosi kamara elnöke szerint nem merült fel a háziorvosi rendszer államosítása
"A mai nap híradós kérdésre elmondtam, hogy a Pintér miniszter úrral folytatott megbeszéléseken nem merült fel a háziorvosi rendszer államo...
Kásler továbbra is az orvosokat tette felelőssé azért, hogy betegeket küldtek haza a kórházból
Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának PR-akciójában indult álinterjúsorozata, a Miniszteri percek második epizódjában a le...
Kásler utasított: hétfőtől csak Pintér engedélyezheti a kórházak magánszerződéseit
Hétfőtől részleges szerződéskötési tilalmat rendelt el a magánszolgáltatókkal az állami fenntartású fekvőbeteg-intézményekben Kásler...
A magas bírságok miatt nem lesz több dudálós tüntetés
Nem szerveznek újabb dudálós tüntetést a Lánchídhoz a kórházi ágyak kiürítése miatt, jelentette be Facebook-oldalán Hadházy Ákos a 444...
Halász János: a kormány segít az embereknek a válságban megőrizni a munkahelyeiket
A baloldali önkormányzatokban kirúgások, fizetéscsökkenések, megszorítások követik egymást - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóv...
"A Fidesz-kormány 10 éve befagyasztotta a családi pótlékot, a nyugdíjminimumot, az anyasági támogatást..."
A párt közösségi oldalán azt írja, a Fidesz-kormány 10 éve befagyasztotta a családi pótlékot, a nyugdíjminimumot, az anyasági támogatás...
Tállai: Az egyik legeredményesebben védekező ország vagyunk
A Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, Tállai András adott tájékoztatást Magyarország gazdasági helyzetét illetően, az operatív törz...
287 milliós támogatást kapott a kormánytól Matolcsy fiának cége
Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását, így mostantól a munkahelyvédelem a válságkezelés új feladata, mondta a külügym...
Megfigyelési törvény: Bárkinél lekapcsolhatja az internetet az állam
Július 1-től kétszer kilencven napra a titkosszolgálatok saját hatáskörben elrendelhetik egyes online szolgáltatások felfüggesztését. Ves...
Tiborcz rekordprofit után 2,3 milliárdos osztalékkal lett gazdagabb
Jelentős profit jött össze 2019-ben Tiborcz István, a miniszterelnök vejének fő cégénél, a BDPST Zrt.-nél: a 4,8 milliárd forint adózott ...
25 milliárdot küld az Orbán-kormány sportcsarnokra és határon túli programokra
A szerda esti Magyar Közlönyből derült ki, hogy a Modern Városok Program keretében 11,28 milliárd forintot különítettek el a szegedi kézila...
Németh Szilárd: A migránsok jelentős része a koronavírus-járvány gócpontjaiból jön
Járványügyi veszélye is lenne a határőrizeti rendszer feladásának - hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerda...
"Az Orbán-kormány a magyarok megsegítése helyett 36 milliárd Ft-ot költ határon túli gazdaságélénkítésre"
A Demokratikus Koalíció közleményében ma arról beszélt, hogy a kormány 36 milliárdot költ határon túli gazdasági támogatásokra, miközb...
"A koronavírus járvány elleni védekezés a kormány sikertörténete"
Pintér Sándor belügyminiszter a "logisztikai" felelőse lehet az egészségügynek, egy államilag központosított készletgazdálkodás terén ő...
25 milliárd forintot ad a kormány két kézilabdacsarnokra
Varga Mihály pénzügyminiszternek gondoskodnia kell a szegedi kézilabdacsarnokra 11,3 milliárd, a tatabányai multifunkciós csarnokra pedig 13,4 ...
Orbán új stadiont ígért Pécsnek
Fontos és sikeres egyeztetés zajlott kedden a Parlamentben. Hargitai János, Baranya országgyűlési képviselője árulta el a Pécsi Újságnak, ...
Munkahelyteremtés: Bruttó 161 ezer forintos fizetéssel várja a munkanélkülieket a Magyar Honvédség
Nem kell fizikai szintfelmérőt teljesíteniük, hanem egy „sima” orvosi alkalmassági vizsgálat és erkölcsi bizonyítvány birtokában már m...
Az elmúlt pár napban a gazdaságvédelmi pénzek tizedét tüntette el a kormány
Két nap alatt 166 milliárd forint ment el a gazdaságvédelmi alapól vitatható célokra. A kormány a válság elején hozott intézkedéssel lé...
Újabb 150 milliárd Ft jut turisztikai fejlesztésekre
A magyarországi szálláshelyek teljes körű felújítását célzó program utolsó szakaszára, valamint további turisztikai fejlesztésekre úja...
Kásler: Soha nem hangzott el, hogy ki kell üríteni a kórházi ágyakat, ez csúsztatás
A Demokrata közölt interjút Kásler Miklóssal. Ebben úgy fogalmazott, hogy soha nem hangzott el olyan utasítás, hogy ágyakat ki kell üríteni...
Két hét alatt 336 millió forintot kommunikált el a kormány
Május első felében 336 millió forintot költött a kormány a gazdaságvédelmi akciótervet reklámozó óriásplakátokra – derült ki Csárdi...
Belgrád–Budapest vasútvonal: 10 évre titkosították a felújításról szóló szerződés dokumentumait
A parlament kedden elfogadta, hogy a kulturális dolgozók a jövőben nem lesznek közalkalmazottak. Híradónk a döntés után megtudta: A Közgyű...
Megszavazták: minden adatunkra ráláthatnak a nemzetbiztonsági szervek
Az Országgyűlés 156 igen, 38 nem szavazattal jóváhagyta az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosítását, amelyben t...
Elképesztő lépés: Orbánék visszavonták a saját javaslatukat az egyszer használatos műanyagok betiltásáról
Az Európai Unió 2021-től betiltja az olyan könnyen és olcsón helyettesíthető, egyszer használatos műanyagokat mint például a műanyag fül...
100 milliós számlát küldött a kormánynak László Imre, hogy fizessek ki a járványra költött költségeket
A DK azt mondja, hogy csökkent a COVID-osztályokon dolgozók bére. A párt szerint viszont nem csökkenteni, hanem megduplázni kellene az egészs...
Kásler szerint csúsztatás, hogy ki kellett üríteni az ágyakat
A miniszter a Demokratának adott interjúban elmondta, hogy szerinte az ellenzék csak azért támadja, mert komoly érdeksérelmeket okozó átalak...
Az Orbán-kormány haláltánca
Egy településtől csak akkor lehet elvenni területet, ha azt a lakosság helyi népszavazáson jóváhagyta – indokolja Bajor Tibor egyetemi okta...
Újabb elvándorlási hullám érheti el Magyarországot
Bár a tendencia javul, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint évente még mindig mintegy húszezer magyar dönt úgy, hogy külföldön fog...
Semjén törvényjavaslata: Gyakorlatilag mindent megtudhatnak egy adott állampolgárról…
Egy kormánypárti törvényjavaslat felhatalmazná a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot arra, hogy egy Magyarországot érő kibertámadás elhárít...
Osztrák lap: Orbán nem rendeletekkel, hanem parlamenti szavazások révén bontotta le a demokráciát
A bécsi Der Standard röviden kommentárjálta a hétvégi bejelentéssel kapcsolatban, hogy Budapesten is újraindult az élet, és hogy a magyar ve...
A járvány miatt 20-30 %-kal is csökkenhetett az ápolók bére, az 1000 Ft-ot sem éri el az egy órára jutó nettó bérük
Apasztja a járvány az ápolói béreket - írja a Népszava. A lap szerint sok egészségügyi dolgozónak csökkent a fizetése a járvány elleni ...
Támogatják Orbánék, hogy új sportcsarnok épüljön Székesfehérváron
A hétfő esti Magyar Közlöny egyik kormányhatározatából kiderül, hogy a kabinet a gazdaságvédelmi akcióterv keretében – összhangban a M...
36,5 milliárdot költ a kormány határon túli gazdaságfejlesztésre
A hétfői Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján jelentős pénzeket, összesen 83 milliárd forintot mozgatott át a kabinet a ga...
Bayer Zsolt: Ezeket börtönbe kéne zárni vagy agyon kellene lőni...
Ismét remek elmélkedést tett közzé blogján Bayer Zsolt. A lovagkereszttel is kitüntetett publicistát most éppen az háborította fel, hogy a...
Gazdaságvédelem: 82 milliárd megy Mészáros Lőrincnek
Még 82 129 847 503 forintot csoportosítanak át a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésére az idei költségvetésben, eredetileg ezt a pénzt ...
Maga a fideszes polgármester jelentette fel a gyulai aktivistát rémhírterjesztésért
Múlthét szerdán közel tucatnyi rendőr tartott házkutatást rémhírterjesztés gyanúja miatt a Momentum tagjaként ismert ellenzéki hangadón...
MSZP: A tűzijátékra szánt pénzt költse védekezésre a kormány
A koronavírus-járvány következményeinek enyhítésére és szociális támogatásokra fordítsa a kormány inkább a nagyszabású augusztus 20-i...
Amerikai elemző: Orbán mindig is igen ravasz volt, tudatosan kiaknázza az unió gyengeségeit
Már megint Orbán Viktor nevet a végén, mivel tudatosan kiaknázza az unió gyengeségeit. Erre figyelmeztet Közép-Európa egyik legjobb amerikai...
Koncz Zsuzsa: A rendőrautó a ház előtt sem újdonság
Lehetséges, hogy újra olyan korban élünk, amikor a jelbeszédnek kell dominálnia? És itt most utalok azokra az emberekre, akiket a héten elvitt...
Ferge Zsuzsa: A kormányt egyáltalán nem érdeklik a szegények
A Széchenyi-díjas szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja egész életében a hazai szegénység felszámolásáért küzdött. Társadal...
Feljelentette magát rémhírterjesztésért Bencsik János
Bencsik János független országgyűlési képviselő a közelmúltban jelentkezett egy Facebook-videóval, amelyen egy egészségügyi dolgozóval b...
Manfred Weber: Uniós ellenőrzés alá kell vonni a helyreállítási alap felhasználását
Az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság és az Európai Parlament közvetlen ellenőrzése alá kell vonni a koronavírus-járvány gazdas...
Orbán Pintér Sándorra bízta az egészségügy átvilágítását
Megszaporodott az egészségügyi szakemberek látogatása a belügyminiszternél az elmúlt hetekben. Pintér Sándor a közelmúltban fogadta a Magy...
Névvel vállalja egy aneszteziológus, hogy a központilag beszerzett lélegeztetőgépek alkalmatlanok a koronavírus kezelésére
Egy Facebook-posztban most névvel is vállalja Lovas András szegedi aneszteziológus és intenzív terápiás orvos, hogy a koronavírus elleni véd...
Ujhelyi: Ebből komoly balhé lesz a Fideszen belül
A szocialista EP-képviselő nyílt levelében azt írja, hogy a Fidesz EP-képviselői is megszavazták a héten azt a parlamenti jelentést, amely ...
DrMáriás utolsó vacsoráján Orbán kézmosással váltja meg a világot
Feltűnik körülötte Mága Zoltán, Mészáros Lőrinc, Recep Tayyip Erdogan és Donald Trump is. Az utolsó vacsora a járvány megállítása el...
Ahogy pályázott, még aznap megkapta a tao-százmiliókat a felcsúti csapat
Egy december közepi törvénymódosítással élve a felcsúti focialapítvány az önrészt megspórolva száz százalékban TAO-támogatásból, va...
Orbán Viktor kőkeményen nekiment a Kúriának
Csipkelődős hangulatban ébredt péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök, legalábbis szokásos rádióinterjújában Karácsony Gergely főpolg...
Milliárdok mennek el atlétikai stadionokra és kézilabdára, közben az önkormányzatoktól pedig pénzt von el a kormány
Mint a Magyar Közlönyből megtudhattuk, a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges bontási, megszüntetési és ahhoz kapcsoló...
Fontos a stabilitás: Ezért is szór szét a kormány 1,2 milliárdot néhány Fidesz-barát településnek
A kormány segít a bajban, főleg, ha a szövetségeikről van. szó. Ez derül ki abból a parlamenti levelezésből, amit Tordai Bence, a Párbesz...
Elutazott az országból Orbán Viktor
Orbán Viktor Belgrádba utazott, ahol a reptéren, az érkezéséről videó is készült. A felvételen őt kivéve még a díszsorfalban álló ka...
1,9 milliárdot ad a kormány az atlétikai stadionra, a kézilabdára 1,3 milliárdot
A csütörtöki Magyar Közlönyben jelentek meg az új támogatási számok. Ebből kiderült, a kormány 1 998 039 107 forintot különít el a Nem...
Magyar György kiborult Orbán kormányára: Milyen világ ez?
Öt rendőr vonult ki két autóval – rémhírterjesztés miatt – Gyulán, egy mozgássérült emberhez, aki egy Facebook bejegyzéshez fűzött k...
Tízmillió forintot kap minden NBI-es focicsapat a játékosok vírustesztelésére
A Magyar Labdarúgó-szövetség besegít a focicsapatoknak a koronavírus-tesztelés költségeinek előteremtésébe. Az MLSZ május elején dönt...
Drónvideót készült Mészáros Lőrinc bicskei magántaváról és nyaralójáról
Mészáros Lőrinc egyik cége 2014-ben vette meg a Bicske melletti területet. „A Felcsút melletti kisvárosban Erőmű-tóként ismert vízfelül...
Szintet lépett az Orbán-kormány: Új módot találtak az önkormányzatok kisemmizésére
Minden öt milliárd forint feletti beruházás területét és adóbevételeit elvonhatja a településektől a kormány egy törvényjavaslat szerin...
Állami Számvevőszék elnöke: Takarítsanak meg a családok
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke szerint a 2021-es költségvetésnek három szempontot kell követnie: célra tartás, rugalmasság és tart...
Bige: Nem fogok sorbaállni azért, hogy a mindenkori hatalomnak kinyalhassam a fenekét
Egy régóta folyó ügyről van szó, amely teljesen alaptalan – így reagált az ügyészség vádemelésére Bige László a 168 Órának. A...
1 milliárdot csoportosít át a kormány egyházi örökségvédelemre a veszélyhelyzetre hivatkozva
Eddig úgy tűnt, hogy a kormány rendkívül fontosnak tartja a magyarországi nemzetiségek anyagi támogatását, ehhez képest a szerda este közz...
Az oligarchákat gazdagítja a Vajna-örökség
Az eladott cégek ugyanis az offshore Cinergi Pictures-ben végződtek, így a tranzakciók részletei követhetetlenek. Andy Vajna tavaly januárjá...
Nekimentek Orbánnak az EP-ben: "Orbán a vírus elleni harcot az ellenzék elleni harccá változtatta"
A Magyarországról szóló EP-vita kapcsán posztolt ismét a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője. Beszámolt arról, hogy a n...
Kocsis Máté: Pikó egy balfácán, elkótyavetyélte a pénzt
A járványhelyzet nem a durva politikai viták ideje, de láthatóan ezt Pikó András, a VIII. kerület polgármestere másképp gondolja. Ezt Kocsi...
DK: A rendőrség mostantól fideszes gondolatrendőrségként működik?
A Demokratikus Koalíció az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságában akarja meghallgatni Pintér Sándor belügyminisztert és Var...
Karácsony: Ezért a kormányhivatali döntésért valakinek felelnie kell
Karácsony Gergely főpolgármester ma Facebook-bejegyzésében arról beszélt: a kormányhivatal döntéséért valakinek felelnie kell. A főpolg...
Deutsch Tamás az EP-vitáról: még most sem nyugszik a Soros-hálózat
Ugyanazok támadják ma Magyarországot, akik a bevándorlás elutasítása és a határkerítés miatt is támadták - mondta a Fidesz-KDNP európai ...
Válaszolt az EP: Varga Judit nem szólalhat fel Orbán helyett az Európai Parlamentben
Kizárólag az államfő vagy a kormányfő képviselheti a tagállamokat az Európai Parlamentben ( EP ) a vitákon, ezért Varga Judit igazságügyi...
Németh Szilárd hálája és elismerése jeléül kiosztott tíz láda almát a mentőknek
Személyesen fejezte ki a csepeli mentősöknek köszönetét, tiszteletét és elismerését Németh Szilárd. A honvédelmi minisztérium államtitk...
Magyar Hang: Otthoni használatra tervezett légzést segítő készülékeket kaptak az intenzív osztályok
Tucatszám szállították le a csak otthoni kezeléshez alkalmas berendezéseket - kínai nyelvű menüvel. Valamit nagyon félreérthettek Orbán V...
Bayer: Ez lenne az Európai Unió? Ez a becstelen, idióta, lélek nélküli, akarattalan, gyáva, hazug f.stenger?
Bayer Zsolt ismét nagyot villantott a blogján. A szabadszájú publicistát az akasztotta ki, hogy az Európai Parlament elnöke David Sassoli hiva...
Orbán maga helyett Varga Juditot küldi az Európai Parlamentbe
Levélben válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Parlament elnökének, David Maria Sassolinak, aki csütörtökre meghívta a kormányf...
Lezárult a vizsgálat: Nem a székesfehérvári kórház főigazgatója követte el azt, amiért kirúgta Kásler
Nem hibázott a vizsgálat szerint a kirúgott székesfehérvári kórházigazgató, Csernavölgyi István. A mulasztást éppen az a Reiber István o...
Éjszaka nyújtotta be Semjén Zsolt azt a törvényjavaslatot, amely számtalan önkormányzattól venné el az iparűzési adót
A Semjén Zsolt által jegyzett új törvényjavaslat kimondja: a legalább 5 milliárd forint teljes költségigényű, munkahely-teremtő és -megta...
Felfüggesztett börtönt kapott gyermekpornográfia miatt a volt perui magyar nagykövet
Egy év, két és fél évre felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint több mint félmilliós pénzbüntetésre ítélte gyermekpornográfia mia...
Brüsszelbe hívta Orbán Viktort az EP elnöke
Csütörtökön kerülhet az Európai Parlament elé a magyar felhatalmazási törvény és a jogállamiság helyzete. Csütörtök reggel 9 órára ...
Török Gábor: Kulcskérdés, mennyire hibáztatják majd az emberek a sorsuk rosszabbra fordulásáért a kormányt
A politológus interjújában beszélt a Fidesz válságkommunikációjáról, a kormány céljairól és arról, feladja-e a miniszterelnök nemzetk...
Gulyás: Sikeresen védekeztünk, ezért szüntethető meg a rendkívüli jogrend
 
Jogvédő szervezetek: Csak szemfényvesztés a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény
 
800 alkalmazottat rúgott ki Mészáros szállodalánca, miközben 17 milliárdos támogatást kapott
 
A rendőrség egy hete nem ad választ Dzsudzsák karanténszegésére
 
Fertőtlenítővel mostak ki egy beteget a szigetvári kórházban műtét előtt, most válságos állapotban kezelik
 
Milliárdokat kap Áder János alapítványa a kormánytól
 
Központi Statisztikai Hivatal: 400 ezret keres egy átlagos magyar
 
Ujhelyi István: A kormány "átvágja a nyugdíjastársadalmat"
 
Rogán exfelesége előre tör a teniszszövetségben
 
"Rekord": kilenc hónap alatt készült el egy 40 méteres hídszakasz Bicske és Mány között
 
Orbán új felhatalmazása lényegében „teret ad az önkénynek”
 
Az újságírók kitiltása miatt bizottság figyeli Kövér Lászlót
 
Varga: Magyarországon biztosított a jogállam
 
Videón, ahogy Szikora Róberték pezsgővel köszöntik fel Orbánt
 
2021-es költségvetés terve: Dráguló állam, csökkenő egészségügyi- és növekvő nyugdíjkiadások
 
Igazi aranybányát túrt ki magának Mészáros Lőrinc a szemétdombon
 
Szél Bernadett: 16-24 ezerrel kevesebb beteget ápoltak a február utáni két hónapban
 
Kásler egy senki - mondta az egészségügy egyik meghatározó szereplője
 
Semjén benyújtotta a javaslatot: Meglepően széles jogkört kapna a kormány
 
Kovács Zoltán szerint a koronavírus-törvény emberéletek ezreit mentette meg
 
Szijjártó és Dzsudzsák együtt szurkolt a Puskásban a zártkapus Magyar Kupa elődöntőn
 
Teljesen ki akarja véreztetni az önkormányzatokat a kormány
 
Ember Jogok Európai Bírósága: Kövér megsértette a sajtószabadságot, amikor újságírókat tiltott ki a parlamentből
 
Közpénzből finanszírozták, de egyelőre kudarc a kormány luxushajó-programja
 
Elég volt: Az Orvosi Kamara keményen visszaszólt Káslernek
 
Szijjártó Péter: A magyar Európa egyik legjobb gazdasága
 
Nézőpont felmérés: Elégedettek a magyarok a kormány döntéseivel
 
Új iskola Felcsúton: Csak a tervek kerültek több száz millióba
 
Az orvosi kamara elnöke szerint nem merült fel a háziorvosi rendszer államosítása
 
Kásler továbbra is az orvosokat tette felelőssé azért, hogy betegeket küldtek haza a kórházból
 
Kásler utasított: hétfőtől csak Pintér engedélyezheti a kórházak magánszerződéseit
 
A magas bírságok miatt nem lesz több dudálós tüntetés
 
Halász János: a kormány segít az embereknek a válságban megőrizni a munkahelyeiket
 
"A Fidesz-kormány 10 éve befagyasztotta a családi pótlékot, a nyugdíjminimumot, az anyasági támogatást..."
 
Tállai: Az egyik legeredményesebben védekező ország vagyunk
 
287 milliós támogatást kapott a kormánytól Matolcsy fiának cége
 
Megfigyelési törvény: Bárkinél lekapcsolhatja az internetet az állam
 
Tiborcz rekordprofit után 2,3 milliárdos osztalékkal lett gazdagabb
 
25 milliárdot küld az Orbán-kormány sportcsarnokra és határon túli programokra
 
Németh Szilárd: A migránsok jelentős része a koronavírus-járvány gócpontjaiból jön
 
"Az Orbán-kormány a magyarok megsegítése helyett 36 milliárd Ft-ot költ határon túli gazdaságélénkítésre"
 
"A koronavírus járvány elleni védekezés a kormány sikertörténete"
 
25 milliárd forintot ad a kormány két kézilabdacsarnokra
 
Orbán új stadiont ígért Pécsnek
 
Munkahelyteremtés: Bruttó 161 ezer forintos fizetéssel várja a munkanélkülieket a Magyar Honvédség
 
Az elmúlt pár napban a gazdaságvédelmi pénzek tizedét tüntette el a kormány
 
Újabb 150 milliárd Ft jut turisztikai fejlesztésekre
 
Kásler: Soha nem hangzott el, hogy ki kell üríteni a kórházi ágyakat, ez csúsztatás
 
Két hét alatt 336 millió forintot kommunikált el a kormány
 
Belgrád–Budapest vasútvonal: 10 évre titkosították a felújításról szóló szerződés dokumentumait
 
Megszavazták: minden adatunkra ráláthatnak a nemzetbiztonsági szervek
 
Elképesztő lépés: Orbánék visszavonták a saját javaslatukat az egyszer használatos műanyagok betiltásáról
 
100 milliós számlát küldött a kormánynak László Imre, hogy fizessek ki a járványra költött költségeket
 
Kásler szerint csúsztatás, hogy ki kellett üríteni az ágyakat
 
Az Orbán-kormány haláltánca
 
Újabb elvándorlási hullám érheti el Magyarországot
 
Semjén törvényjavaslata: Gyakorlatilag mindent megtudhatnak egy adott állampolgárról…
 
Osztrák lap: Orbán nem rendeletekkel, hanem parlamenti szavazások révén bontotta le a demokráciát
 
A járvány miatt 20-30 %-kal is csökkenhetett az ápolók bére, az 1000 Ft-ot sem éri el az egy órára jutó nettó bérük
 
Támogatják Orbánék, hogy új sportcsarnok épüljön Székesfehérváron
 
36,5 milliárdot költ a kormány határon túli gazdaságfejlesztésre
 
Bayer Zsolt: Ezeket börtönbe kéne zárni vagy agyon kellene lőni...
 
Gazdaságvédelem: 82 milliárd megy Mészáros Lőrincnek
 
Maga a fideszes polgármester jelentette fel a gyulai aktivistát rémhírterjesztésért
 
MSZP: A tűzijátékra szánt pénzt költse védekezésre a kormány
 
Amerikai elemző: Orbán mindig is igen ravasz volt, tudatosan kiaknázza az unió gyengeségeit
 
Koncz Zsuzsa: A rendőrautó a ház előtt sem újdonság
 
Ferge Zsuzsa: A kormányt egyáltalán nem érdeklik a szegények
 
Feljelentette magát rémhírterjesztésért Bencsik János
 
Manfred Weber: Uniós ellenőrzés alá kell vonni a helyreállítási alap felhasználását
 
Orbán Pintér Sándorra bízta az egészségügy átvilágítását
 
Névvel vállalja egy aneszteziológus, hogy a központilag beszerzett lélegeztetőgépek alkalmatlanok a koronavírus kezelésére
 
Ujhelyi: Ebből komoly balhé lesz a Fideszen belül
 
DrMáriás utolsó vacsoráján Orbán kézmosással váltja meg a világot
 
Ahogy pályázott, még aznap megkapta a tao-százmiliókat a felcsúti csapat
 
Orbán Viktor kőkeményen nekiment a Kúriának
 
Milliárdok mennek el atlétikai stadionokra és kézilabdára, közben az önkormányzatoktól pedig pénzt von el a kormány
 
Fontos a stabilitás: Ezért is szór szét a kormány 1,2 milliárdot néhány Fidesz-barát településnek
 
Elutazott az országból Orbán Viktor
 
1,9 milliárdot ad a kormány az atlétikai stadionra, a kézilabdára 1,3 milliárdot
 
Magyar György kiborult Orbán kormányára: Milyen világ ez?
 
Tízmillió forintot kap minden NBI-es focicsapat a játékosok vírustesztelésére
 
Drónvideót készült Mészáros Lőrinc bicskei magántaváról és nyaralójáról
 
Szintet lépett az Orbán-kormány: Új módot találtak az önkormányzatok kisemmizésére
 
Állami Számvevőszék elnöke: Takarítsanak meg a családok
 
Bige: Nem fogok sorbaállni azért, hogy a mindenkori hatalomnak kinyalhassam a fenekét
 
1 milliárdot csoportosít át a kormány egyházi örökségvédelemre a veszélyhelyzetre hivatkozva
 
Az oligarchákat gazdagítja a Vajna-örökség
 
Nekimentek Orbánnak az EP-ben: "Orbán a vírus elleni harcot az ellenzék elleni harccá változtatta"
 
Kocsis Máté: Pikó egy balfácán, elkótyavetyélte a pénzt
 
DK: A rendőrség mostantól fideszes gondolatrendőrségként működik?
 
Karácsony: Ezért a kormányhivatali döntésért valakinek felelnie kell
 
Deutsch Tamás az EP-vitáról: még most sem nyugszik a Soros-hálózat
 
Válaszolt az EP: Varga Judit nem szólalhat fel Orbán helyett az Európai Parlamentben
 
Németh Szilárd hálája és elismerése jeléül kiosztott tíz láda almát a mentőknek
 
Magyar Hang: Otthoni használatra tervezett légzést segítő készülékeket kaptak az intenzív osztályok
 
Bayer: Ez lenne az Európai Unió? Ez a becstelen, idióta, lélek nélküli, akarattalan, gyáva, hazug f.stenger?
 
Orbán maga helyett Varga Juditot küldi az Európai Parlamentbe
 
Lezárult a vizsgálat: Nem a székesfehérvári kórház főigazgatója követte el azt, amiért kirúgta Kásler
 
Éjszaka nyújtotta be Semjén Zsolt azt a törvényjavaslatot, amely számtalan önkormányzattól venné el az iparűzési adót
 
2019-2020 - minden jog fenntartva - Impresszum / adatkezelés