UGRÁS A KEZDŐLAPRA   LÁJKOLJ MINKET FACEBOOKON
Orbán olyan lett, mint egy tanyasi földesúr! 
„Országosan is így alakult: gyûlt, folyamatosan gyûlt a sok apró, vagy nagyobb dolog, és ebbe zuhant bele a választás elõtt még kellõ idõben a Borkai-ügy. Szinte egyszerre jött a felismerés, hogy ilyenekkel vagyunk körülvéve” – adta a Fidesz választási kudarcának egyik indokát Kéri László politológus a Hírklikknek adott interjú második részében. A politológus négy metszetben – politikai, gazdasági, lélektani és nemzetközi – elemzi a történteket, illetve a választás óta eltelt egy hónap eseményeit. Beszél a kormánypárt rossz retorikájáról, Kövér László kártékonyságáról, az ellenzék helyzetérõl, a helyi vállalkozók átállásáról és arról, hogy Orbán Viktor biológiailag és politikailag is megöregedett.

- Beszélgetésünk elsõ részében a választásokat megelõzõ idõszakot elemeztük, de miként értékelhetjük az azóta eltelt egy hónapot?

- Négy metszetben látom a tanulságokat: a politikait, a gazdaságit, a lélektanit, és a nemzetközit. Azt már említettem az elõzõ beszélgetésünkben, hogy a Fidesz még nincs abban az állapotban, hogy felfogta volna a tanulságokat, keresi - és rendre meg is találja - a harmadrangú kifogásokat. A stratégiát sem találták ki, egyelõre azt tapasztalom, hogy megelégednek azzal, ha reggeltõl estig azt hangsúlyozzák: úgy sem lesz képes az ellenzék megõrizni az együttmûködést. Feltupíroznak minden kisebb, vagy éppen jelentéktelen konfliktust, vagy éppen gyártanak ilyeneket. Lényegében most ugyanazt csinálják, amit a választás elõtt, azaz, hogy úgy sem lesz mûködõképes ez az együttmûködés. Én ebbõl az egy hónapból nem ezt látom. Van ilyen is, de azt is mondhatnám, hogy ezek reális konfliktusok. Az egyik ilyen a helyek elosztásából fakad, nyilván nem volt könnyû ezekben megegyezni, a másik pedig abból fakad, hogy miként kezeljék az átvétel után tapasztaltakat: azonnal ütni a Fideszen a látható hiátusok okán, vagy várni velük. Szóval az állításom az, hogy a Fidesz nem tanult, beleálmodja a konfliktusokat az ellenzéki együttmûködésbe és ezt fújja, ahogy Karácsonynál az alkalmatlansággal tette. Lesz majd ennél komolyabb munka is a kormánypártban. Most azonban még meg se nyitották a tanulság feldolgozásának idõszakát, bár már olvasni errõl is kezdeményezéseket. De a párt vezetésének szembe kell néznie a többezer éhes szájjal is; nagyon sokan maradnak most munka nélkül. Nem lesz könnyû elhelyezni az embereket, pláne olyanokat, akik a Fidesz kegyébõl kaptak állást korábban.

- A szembenézés hiánya Orbánra is jellemzõ?

- Õ talán már tovább jutott, mint például Kövér László. Kövér még mindig a régi nótát fújja: aki nem a Fideszt támogatja, az hazaáruló. Az õrület fázisaiban az országgyûlés elnöke eljutott már eddig. Csak azzal nem kalkulál, hogy ma az országban többen vannak, akik nem a Fidesz hívei. Ha ezt teszik ezekkel a szavazókkal, akkor biztos, hogy nem fognak 2022-ben a Fidesz mellé állni, sõt mozgósíthatja azokat, akik nem mentek el szavazni. Kövér a Fidesz eddigi praxisának a legkártékonyabb módszerével akarja orvosolni a helyzetet, mintha a nyílt sebbe egy zsák sót öntenének.

- Jászberény, a megismételt szavazás eredménye is ennek tulajdonítható?

- Abszolút. Meg Szekszárd is. Jászberény, amely erõs kisgazda hagyományokkal rendelkezik, és mégis így szavaztak. A Fidesz odaküldte Szijjártót megzsarolni a várost… A részvétel is, szerintem ennek hatására is, hihetetlen módon megnõtt: negyvenrõl hatvan százalékra emelkedett. És bár a fideszes is növelte a támogatottságát, de mégis: rettenetesen elverték. Az ott történtek is csak azt mutatják, hogy a Fidesz nem jutott el a megfelelõ következtetésekig, és ezt húzza alá az a tervük, hogy új törvényt alkossanak az iparûzési adó kényszerû elköltésére. Nem nyugodtak bele a vereségbe, büntetni akarják az ellenzékivé vált városokat. Ezt azonban nem lehet úgy, hogy csak az ellenzékiekre hozok törvényt. Ez tehát megint öngól lesz, mert meg fogják szívni a fideszes városok is, Debercentõl Gyõrig. A terv a végiggondolatlanságot mutatja, a pánikot, a kapkodást. Ezt látom egy hónapja: oszcillálnak a kiegyezési szándéktól a pánik-cselekvésekig. A hisztéria egyik oldalán ott van Kövér, aki talán soha nem szerepelt ilyen sokat. De vajon mit keres a politika fõ színpadán a Ház elnöke? Sem Szabad György, sem Gál Zoltán, sem Szili Katalin nem tett ilyet a parlament elnökeként. Kövér a saját pártján belül is a legradikálisabb hangvétel szócsöve, és mindezt a népképviselet elnökeként. Ez teljes közjogi képtelenség.

- És mi látható az ellenzék eltelt egy hónapjából?

- Nehéz a helyzet, hiszen meg kellene tartani az egységet, legalább a polgármester, és a stratégiai döntések közös támogatásában. A pártok nyilván nem szûnnek meg pártokként mûködni, és már el is kezdõdött az egymástól való különbözés hangsúlyozása. Ez lesz a legkomolyabb feladat az elkövetkezendõkben: hogyan lehet a reális pártérdekeket összeegyeztetni az önkormányzat eredményes mûködtetésével. De ennek kialakítására van még három év. Az nagyon hosszú idõ. Ki kell találni azt a modus vivendit, amelyben a pártok túl akarnak élni, a sikerbõl profitálni, ugyanakkor az együttmûködést fenntartani, ez ugyanis erõs kényszer lesz rajtuk 2022-ben is. Azt hiszem a probléma elsõsorban ügyek mentén oldható meg. De most erõsen kell koncentrálni azokra a kisebb nagyobb korrupciós ügyekre, amelyekrõl minden nap hallhatunk. Gyõrben például többéves börtönbüntetés néz ki azért, hogy tízmilliárdos tételben parkoltattak pénzeket, és ugye az is kiderült, hogy a Számvevõszék öt éve nem vizsgált meg semmit a városban. Ismétlem: minden nap kiderülnek kisebb-nagyobb csalások, korrupciók, és akkor a kormányzat mûködésébe bele sem láttunk. Itt van most ez az EU-s büntetés, hogy 700 milliárdot vissza kell fizetni; én egy ilyen ügyet az ellenzék helyében egy pillanatig sem engednék el. Mert ezt a pénzt mindannyian fizetni fogjuk, miközben azt a pénzt, ami miatt a büntetést kapjuk, elvitte a Garancsitól a Mészáros Lõrincig az összes oligarcha. Ez komoly esély az ellenzéknek: az egész Fidesz-rendszer lényegét tudná elkapni.

- És persze az is fontos, hogy a pozícióhoz jutott ellenzékiek is megtürtõztessék magukat…

- Egy-két hónapot talán kibírnak lopás nélkül… Közösen rá kell szállni ezekre az ügyekre, az EU-s büntetésre, vagy a Gyõrben történtekre, de arra is, hogy az ÁSZ hogy tehette meg, hogy bûnös módon nem vizsgálódik ott, ahol pedig feladata lenne. Tudnunk kell, hogy miért kaptuk a büntetést, és ki kapta azt a pénzt, amit most nekünk kell kifizetni. Ez tehát nagy esély az ellenzék számára. Mint ahogy az is, amirõl Lengyel László beszélt mostanában, a horizontális koordináció. Az ellenzéki városok egymásra vannak utalva. A Szabad Városok Szövetségében én nagyon nagy fantáziát látok, ez a tizenegy város lefedi az ország összes régióját. Ha ráhelyezünk egy nagy X-et az ország térképére, akkor láthatjuk ezt. Ha most lesz elég nagyvonalúság Karácsony Gergelyékben, akkor bizonyos mértékig egyenjogúsítanák az együttmûködésben ezeket a településeket. Minden hónapban meg lehetne tartani, mindig más városban a koordinációs értekezleteket, és szerintem a nyilvánosság elõtt. Ebben óriási politikai lehetõség van, és egy kicsit semlegesítené a Budapest-központúságot. Így megakadályozhatják azt is, hogy a kormány kijátssza egymás ellen ezeket a városokat. A Fidesz eddigi hatalomtechnikáit ismerve szinte biztos, hogy így lesz. Egyébként fontos következménye a választásoknak, hogy az ország egyharmadát ki lehet venni a korábbi médiatérbõl. A központi médiumoknak sokkal kisebb a jelentõségük, mint korábban, viszont megnõtt a szerepük a vidékieknek; a helyi rádióknak, tévéknek; sorra mondják fel a szerzõdéséket. Az meg külön érdekesség, hogy a kormánypárti gyõri lap fõszerkesztõjének azt az embert nevezték ki, aki aláírta a petíciót Borkai ellen. Azt akarom mondani, hogy az ország egyharmada végre kivehetõ abból a médiaõrületbõl, amelyben szenved az ország kilencven százaléka. Abban nem lesz változás, hogy a hagyományos médiavilágot a Fidesz elvette; a tv2, vagy az origo nem fog a választási eredmények miatt megváltozni.

Meg az állami tévé és rádió sem…

- Az sem. Viszont abban a világban, ahol uralható helyi média van, ott nagyon nagy áttörés lehet. Szóval van mozgástere az ellenzéknek. Ehhez persze világos leltár kell készíteni. Vannak dolgok, amin nem lehet segíteni, illetve annyiban igen, hogy az ügyek legyenek nyilvánosak. Mint például a Questor-ügy, ahol szintén milliárdok tûntek el. Vannak döglött ügyek, de tantörténetnek nagyon is fontosak lehetnek, ha ismerjük a részleteket. Már csak önvédelem okán is: ilyet ti ne csináljatok.

- Akkor tovább is léphetünk, a harmadik metszetre…

- Ez pedig a gazdaság, aminek én nagyon nagy jelentõséget tulajdonítok. Voltak, akik már egy héttel október 13-a után kiszámolták, hogy a váltás sok százmilliárdba fog fájni a NER-lovagoknak. Függõben voltak szerzõdések, amelyek lényegében mind ehhez a körhöz kapcsolódtak, de ezért fájjon az õ fejük. Sokkal fontosabb ennél, hogy kis-és középvállalkozói réteg, amelyet a Fidesz tartott ki eddig, annak ilyen értelemben vége van. Ezek a vállalkozók mindig ki voltak szolgáltatva a helyi hatalomnak; õk mindig Geiger-Müller-féle számlálóval fognak élni, mikor hol csipog a mûszer. Ez a réteg heteken belül át fog állni, mert továbbra is abból fog élni, amit helyben kínálnak neki. Az a réteg tehát, amely megszokta az elmúlt tíz évben, hogy neki a Fideszt kell ünnepelni, sõt adományoznia kell az õrült célokra, például szükség van 100 darab Wass Albert szoborra, remélem a te mûhelyed ehhez hozzájárul néhány millióval, és a mûhely tulajdonosa tudta, hogy mi a dolga. Rendkívül szövevényes a helyi elit és a helyi vállalkozók összefonódása, de ez most felbomlik. Ne feledjük, amirõl beszélünk, az ma Magyarországon egy-két millió ember megélhetését jelenti. Nekik szükségképpen váltaniuk kell. Sokak ezt morális kérdésként kezelik, már hogy az ilyen emberek rugalmasan átállnak, és felveszik a kapcsolatot az új vezetéssel. Nekem ez nem morális ügy: ez a röghöz kötöttségbõl fakadó szociológiai probléma, a kiszolgáltatottságból következik. Váltani pedig nem okoz gondot, mert ezek a vállalkozók már nagyon sokszor megtették ezt az elmúlt évtizedekben. Egy gazdasági konferencián hangzott el – és ezt most a gazdaság jelentõségének kidomborítása miatt említem -, hogy az ország lakosságának egyharmad került az ellenzék fennhatósága alá, de ez az ország GDP-jét tekintve 67 százalék. Ezt most azért hangsúlyozom, mert amirõl beszélünk, az az országnak tehát a hatvanhét százaléka, és ha arról esik szó – mint olvasom egyes politikai publicisztikákban -, hogy a Fidesz meg fogja torolni az ellenzék kezére került városok lakosságának a döntését, akkor eszünkbe kell, hogy jusson: ezzel a Fidesz összeomlasztaná az ország GDP-jének több, mint felét. Ennyire nem hülyék azért. Vagyis, ha azt mondják, hogy a kormány majd gazdaságilag megfojtja õket, akkor ezzel az ország nyakába akasztanának kötelet. És ezt tudni kell, ezért hangsúlyozom, hogy a választási eredmény gazdasági jelentõsége sokkal nagyobb annál, mint azt az eddig elemzésekben olvashattuk. De még ennél is nagyobb a szerepe a lélektani változásnak. Eddig is tudtuk, tudták az emberek, hogy nem igaz az állítás, miszerint a Fideszé a többség.

- Két és fél millió ember azért csak Fideszes volt, és maradt is…

- Ez kétségkívül így van, és azt is hozzátenném, hogy ez egy nagyon jól szervezett, politikailag a leginkább mozgósítható réteg. De ez nem jelentette a többséget, sõt sokaknak volt az élménye, hogy nem lát a környezetében fideszest, mégis ezek nyernek mindig. Ez az élmény kifejezett lelki béklyó volt sokak számára, állandóan, évtizedszámra azt megélni, vajon csak õ ilyen ostoba, vagy tényleg azok vannak többségben, akik beveszik ezt a sok süketséget. Ez a frusztráció tört meg most, és nem csak azokban a városokban, ahol gyõztek, hanem országosan is.

- Annak vajon mi a lelki magyarázata, hogy a lakosság ilyen egyszerre mozdul? Hogy olyan helyeken is – például az I. kerület -, ahol elképzelhetetlennek véltük, a Fidesz ellen szavaztak?

- Egy embernél, egy családnál még meg tudom magyarázni, de, ha milliók magatartására érvényes, akkor hallatlanul összetett a dolog. Úgy rakosgattam magamban a kicsi mozaikokat. Nézzük az említett I. kerületet. Lenyelték az emberek a Karmelita kolostor elfoglalását, de az, hogy 350 forint ott a csülkös bableves, már többszázezer ember facebook haragját váltotta ki. És ez országosan is így alakult: gyûlt, folyamatosan gyûlt a sok apró, vagy nagyobb dolog, és ebbe zuhant bele a választás elõtt még kellõ idõben a Borkai-ügy. Szinte egyszerre jött a felismerés, hogy ilyenekkel vagyunk körülvéve. Olyan ez, mint amikor hirtelen lelepleznek egy szobrot, és hiába kötik vissza rá a leplet: a kép ott marad bennünk, láttuk, hogy milyenek vagytok. Határozottan viszolyogtak az emberek a Fidesz hetykeségétõl, ráadásul a fõ témájuk a migránsozás is kifulladt. Orbánék egyszerûen nem találtak új üzenetet. Próbálkoztak a kicsit zavaros, nehezen átlátható családpártisággal, de hamar felfogták az emberek, hogy ez is csak egy szûk rétegnek kedvez. Pedig sokat vártak ettõl, azonnali demográfiai változásokat, de ez butaság az ilyesmi egy-két év alatt nem következik be. A sok apróbb-nagyobb irritáló, vagy félresiklott Fidesz-lépés után a fordulópontot igazában az jelentette, amikor kiderült, hogy van egységes ellenzék. Ez volt az a pont, ami aktivizálta az embereket, és noha korábban nem hitték, hogy képes az ellenzék egy jelöltet állítani, de most mégis megtörtént.

- Maradt a negyedik metszet, azaz a nemzetközi helyzet.

- Igen, amelyrõl sokak képzete az, hogy nem figyelnek ránk. Tévednek. A New York Times például tételesen lebontva, egészen a falvak szintjéig, leírta, mire ment el az uniós pénz. A Guardian az idén legalább négy-öt elemzést írt Magyarországról. Az Economistban hatszor, vagy hétszer foglalkoztak velünk. Elmondható tehát, hogy összehasonlíthatatlanul nagyobb a figyelem Magyarországra, mint amit itthon gondolnak. Ezek a lapok folyamatosan, úgymond, könyvelték a kudarcokat, mint ahogy a mostani fordulatot is. Olyannyira, hogy ezeken a hasábokon keresztül üzennek Lengyelországnak: lám nektek is ezt az utat kellett volna járnotok. Magyar a példa: az összefogás le tudta gyõzni a sokkal erõsebb Fideszt, míg ott a gyengébb kormánypártot nem tudták, a szétforgácsolt erõk miatt. Megfordult a nemzetközi sajtóban a helyzet: Magyarország most nem úgy jelenik meg, mint az elmúlt tíz évben, amikor szégyenkezve kellett olvasni a rólunk írottakat, hanem példaként, illetve azzal a figyelemmel, hogy vajon milyen lesz a folytatás. Látok esélyt arra, hogy eltûntessük az elmúlt idõkben hozzánk tapadt szégyenbélyeget, amelyet a Fidesz-korszak rárakott az országra. Nem szabad lebecsülni ennek a jelentõségét. A fordulat hosszabb távú jelentõségérõl viszonylag keveset hallani itthon, pedig ez az elmúlt tíz év legnagyobb változása. Ugyanakkor tudni kell, hogy ez ma még csak esély. Esély az ellenzék számára, esély a közvélemény számára; fel lehet szabadulni, lehet egy kicsit konstruktívabban együttmûködni. De esély a Fidesznek is: a korrekcióra, vagy a keménykedésre.

- Vajon Orbán személyisége alkalmas-e arra, hogy korrekciót hajtson végre, és ne keménykedjen? Azért is kérdezem, mert a miniszterelnök az utóbbi idõben folyamatosan hibázik, rosszul ítéli meg a helyzeteket.

- Igen, folyamatosan hibázik, amit én azzal magyarázok, hogy aránytalanul el van foglalva azzal, hogy pozícionálja magát nemzetközi szinten. Ott akar lenni a háttérjátszmákban, abban, hogy lehetõleg a számára kedvezõ személyes kombinációk alakuljanak ki az Unióban. A mostani választási kudarc mellesleg annak is tulajdonítható, hogy Orbánt nem érdekelte. De rafinált ember: megadta a vonalat Tusványoson, és odadobta a gyeplõt a többieknek: nézzük mire mennek nélküle. Hogy ez lett a váratlan eredmény, azt is jelenti, hogy kezében tart egy piros lapot, amelyet bárkinek felmutathat. Vagyis mostantól senkinek nincs biztos helye a Fideszben. Orbán bármikor fordíthatja az eredményt úgy, hogy tessék: egyszer nem én csináltam és ez lett belõle, elbasztátok.

- A Borkai-ügyet egyértelmûen õ rontotta el.

- Lehet, de mutogathat másokra, hányan csináltak magukból hülyét Gulyás Gergelytõl Novák Katalinig. Orbán az az ember, aki képes kijönni vert helyzetbõl is. Normális ember belátja, ha hibázik, õ viszont úgy stilizálja a vereséget, hogy abból egy következõ gyõzelemhez vezetõ út lesz. Nem tudom, hogy így megöregedve még mennyire változásképes – mert nagyon megöregedett, és nagyon sokszor ismétli a marhaságait – látszik, hogy egy kicsit fáradt.

- Ez biológiai, vagy politikai öregség?

- Inkább politikainak látom, bár a biológiait abban is látom, hogy míg korábban nagyon adott magára, mostanra viszont szétesett, olyan lett, mint egy tanyasi földesúr. De ott a politikai öregedés: a május EP választás számára nagy kudarc volt, ennyire nem fogott még mellé. Azt hitte, hogy szélsõjobboldali áttörés lesz, és az ellenkezõje történt. Cserben hagyta a politikai érzéke, õ már ennek a félig eszetlen banda vezérének képzelte magát. Ehelyett a perifériára kerültek, pedig saját magát valahol az Európai Parlament alelnökeként látta legalább. Az, hogy most visszasomfordálnának a Néppártba, ez az elmúlt másfél év teljes nemzetközi kudarcát jelenti.

Forrás: Hírklikk
Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Halálra éheztették az otthonban a kislányomat - Állítja az édesanya
Falus Ferenc botrányosnak tartja a kormány tesztelési intézkedéseit
Az egyik legnagyobb magyar élelmiszerlánc tulajdonosát vitte el a NAV
80 ezer gyerek vált otthontalanná a bejrúti robbanások miatt
Az UNICEF becslései szerint mintegy 80 ezer gyerek vált otthontalanná a bejrúti robbanások miatt, nekik és családjuknak azonnali segítségre van szükségük – olvasható a szervezet közlem...
  
Hitelmoratórium: egyre kevesebb ügyfél él vele az OTP-nél
Rendhagyó módon online tájékoztató keretében ismertették az OTP Bank féléves eredményének részleteit, ahol Bencsik László vezérigazgató helyettes azt jelezte, hogy sok ügyfelük nem ...
  
Az egyik legnagyobb magyar élelmiszerlánc tulajdonosát vitte el a NAV
A NAV nyomozói a napokban őrizetbe vettek egy „közismert kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonost” Debrecenben. A hatóság közleménye szerint a vállalkozó egy év a...
  
36 milliárdot kapott Tombor András tehetséggondozó alapítványa
A kormány a gazdaságvédelmi programokra szánt pénzből csoportosította át a pénzt a Matthias Corvinus Collegiumot (MCC) működtető Tihanyi Alapítvány működési kiadásaira Az MCC alapít...
  
Tűzvész a Hajdúságban, 45 tűzoltó küzd a lángokkal
Egy faipari épület gyulladt ki Kigyulladt egy épület egy faipari telephelyen péntek reggel Hajdúböszörményben, a Kórház téren, a lángokkal jelenleg is nagy erőkkel küzdenek a tűzoltók...
  
Közel 100 ezer forintba kerül a PCR-teszt a hódmezővásárhelyi kórházban
A Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központban 96 450 forintba kerül elvégezni azt a PCR-tesztet, amelynek a költségét a Nemzeti Népegészségügyi Központ 30 ezer forintra lő...
  
Így néz ki a híres Járványügyi Bevetési Egység
Feladatuk a szuperfertőzők felbukkanása utáni kontaktkutatás és elkülönítés lesz Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában bejelentette, pár órával később be is mutatták a J...
  
Elvitte a NAV az egyik legnagyobb magyar élelmiszerlánc tulajdonosát
A NAV nyomozói a napokban őrizetbe vettek egy „közismert kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonost” Debrecenben A hatóság közleménye szerint a vállalkozó egy év ala...
  
Kövér Lászlónál panaszolták be Farkas Flóriánt
Farkas Flórián országgyűlési képviselő, illetve Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló magatartása méltatlan a képviselői erkölcsiséghez – írta Kövér László házelnöknek cím...
  
Pécsi Ildikó a férje sírja mellett kibékült az unokájával
Pécsi Ildikó és unokája könnyezve ölelték át egymást Szűcs Lajos sírja mellett. Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő összetört a gyásztól, kórházban is kezelt...
  
Rétvári Bence: A kormánynak fontos a tanárok anyagi megbecsülése
Július 1-től 10 százalékkal emelkedett a pedagógusok bére, az iskolaigazgatók és helyetteseik pedig vezetői pótlékemelésben részesültek. A megemelt bérek augusztus első napjaiban megé...
  
16 alagutat találtak ebben az évben a szerb-magyar határszakaszon
A rendőrségi felvételeken látható, ahogyan augusztus ötödikén éjjel körülbelül száz menekült gyűlt össze Röszkénél a szerb oldalon, a határ közelében. A rendőrség szerint miut...
  
Orbán: Minden migráns biológiai fenyegetés, ami a libernyákoknak túlzó, nekünk magyaroknak nem
A koronavírus elleni harcban az ország intelligenciaszintje, és az emberek felelőssége dönti el a védekezés sikerességét. Egyebek mellett erről beszélt reggeli rádióinterjújában a mini...
  
Kaposvár: Eltörte kiskorú áldozatának orrát egy 32 éves férfi
Súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség azzal a 32 éves férfival szemben, aki az útjában álló kiskorú sértettet többször orron ütötte A vádl...
  
800 millió forintot különítenek el a cigány muzsikusoknak
Budapest — Úgy tűnik, a fesztiválszezon elúszott erre az évre, ezért raktárkoncertekkel segíti a kormány a zenészeket, akik a koronavírus-járvány miatt jó ideje nem jutottak bevételhe...
  
Fluor nem kér a pénzből: zenekaruk többi tagjának adnák a teljes gázsit
Budapest — Úgy tűnik, a fesztiválszezon elúszott erre az évre, ezért raktárkoncertekkel segíti a kormány a zenészeket, akik a koronavírus-járvány miatt jó ideje nem jutottak bevételhe...
  
Sok család kerül bajba - Nincs napirenden a bértámogatás meghosszabbítása
De lehet, hogy 2021-ben is élnek majd a fizetési moratóriumok Augusztus végéig jelentkezhetnek a cégek az állami bértámogatási programra A támogatás iránt nagy volt az igény, a koronaví...
  
A kormány elkezdett felkészülni a digitális oktatásra
Tovább fejleszti a kormány a KRÉTA oktatási rendszert a digitális oktatás hatékonyabb támogatása érdekében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára A...
  
Előkerülnek a milliárdok raktárkoncertre és cigányzenére
Megjelent a kormányhatározat, amivel előteremtik a pénzt a raktárkoncertekre és a cigányzene támogatására Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő jelentette be nemrég, hogy állami támog...
  
Több mint 50 milliós osztalék: ennyit vett ki a cégéből Kocsis Máté és családja
Jól fialt tavaly a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté családi cége A nyereség mellett azonban még a cég tartalékait is megcsapolták Rekordösszegű pénzt vett ki Kocsis Máté és csalá...
  
Botrány: Erdei Zsolt lemondott
A Magyar Nemzet információi szerint távozott a Magyar Ökölvívó Szövetség (MÖSZ) társelnöki pozíciójából Erdei Zsolt A világbajnok öklözőt 2017 áprilisában választották meg a sz...
  
Kiverte a biztosítékot mert rákérdeztek, kényszermunkában gyártottak e maszkokat
Demeter Márta azt akarta megtudni, hogy vettünk-e ujgur kényszermunkásokkal gyártatott maszkokat, kapott egy semmire sem jó választ Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő tett fel í...
  
Rekordosztalékot vett ki cégéből Kocsis Máté és családja
Az Mforhu szerint jól fialt tavaly a Fidesz frakcióvezetőjének családi cége Rekordösszegű pénzt vett ki Kocsis Máté és családja az általuk vezetett Hobby Key Kft-ből tavaly – minderr...
  
Újabb botrány van Farkas Flórián körül
Méltatlan a képviseletre, írja a házelnöknek az ORÖ elnökhelyettese Méltatlan a képviseletre Farkas Flórián országgyűlési képviselő, illetve Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló...
  
Schobert Norbi megint elmondta a véleményét - szigorításokat javasol
A fitneszguru most a közösségi médiáról osztotta meg gondolatait Rövid interjút készített a Blikk Schobert Norberttel, aki elárulta: akkor adott gyermekeiknek mobilt, amikor azok betöltöt...
  
Emberölés miatt nyomoznak a meghalt rab ügyében
Az ügyészség vizsgálja annak a 34 éves férfinek a halálát, aki július 23-án halt meg intézkedés közben a sátoraljaújhelyi börtönben A BV közleménye szerint „a fogvatartott dühön...
  
15 ezerrel kevesebb kórházi ágyon ápolnak betegeket, mint a járvány előtt
Júniusban elkezdték feltölteni a tavasszal kiürített kórházi ágyakat A nyár első hónapjában az összes kórházi ágy 53 százalékát használták ki, 12 százalékkal többet, mint máju...
  
Siófok: egy beteg és egy ápoló is elkapta a vírust
„Tegnap a késő esti órákban derült ki, hogy Intézményünk Belgyógyászati Osztályán egy beteg és egy ápoló koronavírus tesztje pozitív lett” - közölte csütörtökön a siófoki k...
  
Orbán: vannak ezek az emberjogi harcosok, akiket én csak libernyákoknak nevezek
"Továbbra is szeretném kérni az ország polgáraitól, hogy segítség a védekezést, () de nem lehet az élet minden rezdülését körülárkolni, mindenki mellé rendőrt állítani," mondta a ...
  
Orbán: Úgy neveltem a lányaimat, hogy a saját lábukon meg tudjanak állni
"Továbbra is szeretném kérni az ország polgáraitól, hogy segítség a védekezést, () de nem lehet az élet minden rezdülését körülárkolni, mindenki mellé rendőrt állítani," mondta a ...
  
FÜGGETLEN NEMZET
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum
Orbán olyan lett, mint egy tanyasi földesúr!
„Országosan is így alakult: gyûlt, folyamatosan gyûlt a sok apró, vagy nagyobb dolog, és ebbe zuhant bele a választás elõtt még kellõ idõben a Borkai-ügy. Szinte egyszerre jött a felismerés, hogy ilyenekkel vagyunk körülvéve” – adta a Fidesz választási kudarcának egyik indokát Kéri László politológus a Hírklikknek adott interjú második részében. A politológus négy metszetben – politikai, gazdasági, lélektani és nemzetközi – elemzi a történteket, illetve a választás óta eltelt egy hónap eseményeit. Beszél a kormánypárt rossz retorikájáról, Kövér László kártékonyságáról, az ellenzék helyzetérõl, a helyi vállalkozók átállásáról és arról, hogy Orbán Viktor biológiailag és politikailag is megöregedett.

- Beszélgetésünk elsõ részében a választásokat megelõzõ idõszakot elemeztük, de miként értékelhetjük az azóta eltelt egy hónapot?

- Négy metszetben látom a tanulságokat: a politikait, a gazdaságit, a lélektanit, és a nemzetközit. Azt már említettem az elõzõ beszélgetésünkben, hogy a Fidesz még nincs abban az állapotban, hogy felfogta volna a tanulságokat, keresi - és rendre meg is találja - a harmadrangú kifogásokat. A stratégiát sem találták ki, egyelõre azt tapasztalom, hogy megelégednek azzal, ha reggeltõl estig azt hangsúlyozzák: úgy sem lesz képes az ellenzék megõrizni az együttmûködést. Feltupíroznak minden kisebb, vagy éppen jelentéktelen konfliktust, vagy éppen gyártanak ilyeneket. Lényegében most ugyanazt csinálják, amit a választás elõtt, azaz, hogy úgy sem lesz mûködõképes ez az együttmûködés. Én ebbõl az egy hónapból nem ezt látom. Van ilyen is, de azt is mondhatnám, hogy ezek reális konfliktusok. Az egyik ilyen a helyek elosztásából fakad, nyilván nem volt könnyû ezekben megegyezni, a másik pedig abból fakad, hogy miként kezeljék az átvétel után tapasztaltakat: azonnal ütni a Fideszen a látható hiátusok okán, vagy várni velük. Szóval az állításom az, hogy a Fidesz nem tanult, beleálmodja a konfliktusokat az ellenzéki együttmûködésbe és ezt fújja, ahogy Karácsonynál az alkalmatlansággal tette. Lesz majd ennél komolyabb munka is a kormánypártban. Most azonban még meg se nyitották a tanulság feldolgozásának idõszakát, bár már olvasni errõl is kezdeményezéseket. De a párt vezetésének szembe kell néznie a többezer éhes szájjal is; nagyon sokan maradnak most munka nélkül. Nem lesz könnyû elhelyezni az embereket, pláne olyanokat, akik a Fidesz kegyébõl kaptak állást korábban.

- A szembenézés hiánya Orbánra is jellemzõ?

- Õ talán már tovább jutott, mint például Kövér László. Kövér még mindig a régi nótát fújja: aki nem a Fideszt támogatja, az hazaáruló. Az õrület fázisaiban az országgyûlés elnöke eljutott már eddig. Csak azzal nem kalkulál, hogy ma az országban többen vannak, akik nem a Fidesz hívei. Ha ezt teszik ezekkel a szavazókkal, akkor biztos, hogy nem fognak 2022-ben a Fidesz mellé állni, sõt mozgósíthatja azokat, akik nem mentek el szavazni. Kövér a Fidesz eddigi praxisának a legkártékonyabb módszerével akarja orvosolni a helyzetet, mintha a nyílt sebbe egy zsák sót öntenének.

- Jászberény, a megismételt szavazás eredménye is ennek tulajdonítható?

- Abszolút. Meg Szekszárd is. Jászberény, amely erõs kisgazda hagyományokkal rendelkezik, és mégis így szavaztak. A Fidesz odaküldte Szijjártót megzsarolni a várost… A részvétel is, szerintem ennek hatására is, hihetetlen módon megnõtt: negyvenrõl hatvan százalékra emelkedett. És bár a fideszes is növelte a támogatottságát, de mégis: rettenetesen elverték. Az ott történtek is csak azt mutatják, hogy a Fidesz nem jutott el a megfelelõ következtetésekig, és ezt húzza alá az a tervük, hogy új törvényt alkossanak az iparûzési adó kényszerû elköltésére. Nem nyugodtak bele a vereségbe, büntetni akarják az ellenzékivé vált városokat. Ezt azonban nem lehet úgy, hogy csak az ellenzékiekre hozok törvényt. Ez tehát megint öngól lesz, mert meg fogják szívni a fideszes városok is, Debercentõl Gyõrig. A terv a végiggondolatlanságot mutatja, a pánikot, a kapkodást. Ezt látom egy hónapja: oszcillálnak a kiegyezési szándéktól a pánik-cselekvésekig. A hisztéria egyik oldalán ott van Kövér, aki talán soha nem szerepelt ilyen sokat. De vajon mit keres a politika fõ színpadán a Ház elnöke? Sem Szabad György, sem Gál Zoltán, sem Szili Katalin nem tett ilyet a parlament elnökeként. Kövér a saját pártján belül is a legradikálisabb hangvétel szócsöve, és mindezt a népképviselet elnökeként. Ez teljes közjogi képtelenség.

- És mi látható az ellenzék eltelt egy hónapjából?

- Nehéz a helyzet, hiszen meg kellene tartani az egységet, legalább a polgármester, és a stratégiai döntések közös támogatásában. A pártok nyilván nem szûnnek meg pártokként mûködni, és már el is kezdõdött az egymástól való különbözés hangsúlyozása. Ez lesz a legkomolyabb feladat az elkövetkezendõkben: hogyan lehet a reális pártérdekeket összeegyeztetni az önkormányzat eredményes mûködtetésével. De ennek kialakítására van még három év. Az nagyon hosszú idõ. Ki kell találni azt a modus vivendit, amelyben a pártok túl akarnak élni, a sikerbõl profitálni, ugyanakkor az együttmûködést fenntartani, ez ugyanis erõs kényszer lesz rajtuk 2022-ben is. Azt hiszem a probléma elsõsorban ügyek mentén oldható meg. De most erõsen kell koncentrálni azokra a kisebb nagyobb korrupciós ügyekre, amelyekrõl minden nap hallhatunk. Gyõrben például többéves börtönbüntetés néz ki azért, hogy tízmilliárdos tételben parkoltattak pénzeket, és ugye az is kiderült, hogy a Számvevõszék öt éve nem vizsgált meg semmit a városban. Ismétlem: minden nap kiderülnek kisebb-nagyobb csalások, korrupciók, és akkor a kormányzat mûködésébe bele sem láttunk. Itt van most ez az EU-s büntetés, hogy 700 milliárdot vissza kell fizetni; én egy ilyen ügyet az ellenzék helyében egy pillanatig sem engednék el. Mert ezt a pénzt mindannyian fizetni fogjuk, miközben azt a pénzt, ami miatt a büntetést kapjuk, elvitte a Garancsitól a Mészáros Lõrincig az összes oligarcha. Ez komoly esély az ellenzéknek: az egész Fidesz-rendszer lényegét tudná elkapni.

- És persze az is fontos, hogy a pozícióhoz jutott ellenzékiek is megtürtõztessék magukat…

- Egy-két hónapot talán kibírnak lopás nélkül… Közösen rá kell szállni ezekre az ügyekre, az EU-s büntetésre, vagy a Gyõrben történtekre, de arra is, hogy az ÁSZ hogy tehette meg, hogy bûnös módon nem vizsgálódik ott, ahol pedig feladata lenne. Tudnunk kell, hogy miért kaptuk a büntetést, és ki kapta azt a pénzt, amit most nekünk kell kifizetni. Ez tehát nagy esély az ellenzék számára. Mint ahogy az is, amirõl Lengyel László beszélt mostanában, a horizontális koordináció. Az ellenzéki városok egymásra vannak utalva. A Szabad Városok Szövetségében én nagyon nagy fantáziát látok, ez a tizenegy város lefedi az ország összes régióját. Ha ráhelyezünk egy nagy X-et az ország térképére, akkor láthatjuk ezt. Ha most lesz elég nagyvonalúság Karácsony Gergelyékben, akkor bizonyos mértékig egyenjogúsítanák az együttmûködésben ezeket a településeket. Minden hónapban meg lehetne tartani, mindig más városban a koordinációs értekezleteket, és szerintem a nyilvánosság elõtt. Ebben óriási politikai lehetõség van, és egy kicsit semlegesítené a Budapest-központúságot. Így megakadályozhatják azt is, hogy a kormány kijátssza egymás ellen ezeket a városokat. A Fidesz eddigi hatalomtechnikáit ismerve szinte biztos, hogy így lesz. Egyébként fontos következménye a választásoknak, hogy az ország egyharmadát ki lehet venni a korábbi médiatérbõl. A központi médiumoknak sokkal kisebb a jelentõségük, mint korábban, viszont megnõtt a szerepük a vidékieknek; a helyi rádióknak, tévéknek; sorra mondják fel a szerzõdéséket. Az meg külön érdekesség, hogy a kormánypárti gyõri lap fõszerkesztõjének azt az embert nevezték ki, aki aláírta a petíciót Borkai ellen. Azt akarom mondani, hogy az ország egyharmada végre kivehetõ abból a médiaõrületbõl, amelyben szenved az ország kilencven százaléka. Abban nem lesz változás, hogy a hagyományos médiavilágot a Fidesz elvette; a tv2, vagy az origo nem fog a választási eredmények miatt megváltozni.

Meg az állami tévé és rádió sem…

- Az sem. Viszont abban a világban, ahol uralható helyi média van, ott nagyon nagy áttörés lehet. Szóval van mozgástere az ellenzéknek. Ehhez persze világos leltár kell készíteni. Vannak dolgok, amin nem lehet segíteni, illetve annyiban igen, hogy az ügyek legyenek nyilvánosak. Mint például a Questor-ügy, ahol szintén milliárdok tûntek el. Vannak döglött ügyek, de tantörténetnek nagyon is fontosak lehetnek, ha ismerjük a részleteket. Már csak önvédelem okán is: ilyet ti ne csináljatok.

- Akkor tovább is léphetünk, a harmadik metszetre…

- Ez pedig a gazdaság, aminek én nagyon nagy jelentõséget tulajdonítok. Voltak, akik már egy héttel október 13-a után kiszámolták, hogy a váltás sok százmilliárdba fog fájni a NER-lovagoknak. Függõben voltak szerzõdések, amelyek lényegében mind ehhez a körhöz kapcsolódtak, de ezért fájjon az õ fejük. Sokkal fontosabb ennél, hogy kis-és középvállalkozói réteg, amelyet a Fidesz tartott ki eddig, annak ilyen értelemben vége van. Ezek a vállalkozók mindig ki voltak szolgáltatva a helyi hatalomnak; õk mindig Geiger-Müller-féle számlálóval fognak élni, mikor hol csipog a mûszer. Ez a réteg heteken belül át fog állni, mert továbbra is abból fog élni, amit helyben kínálnak neki. Az a réteg tehát, amely megszokta az elmúlt tíz évben, hogy neki a Fideszt kell ünnepelni, sõt adományoznia kell az õrült célokra, például szükség van 100 darab Wass Albert szoborra, remélem a te mûhelyed ehhez hozzájárul néhány millióval, és a mûhely tulajdonosa tudta, hogy mi a dolga. Rendkívül szövevényes a helyi elit és a helyi vállalkozók összefonódása, de ez most felbomlik. Ne feledjük, amirõl beszélünk, az ma Magyarországon egy-két millió ember megélhetését jelenti. Nekik szükségképpen váltaniuk kell. Sokak ezt morális kérdésként kezelik, már hogy az ilyen emberek rugalmasan átállnak, és felveszik a kapcsolatot az új vezetéssel. Nekem ez nem morális ügy: ez a röghöz kötöttségbõl fakadó szociológiai probléma, a kiszolgáltatottságból következik. Váltani pedig nem okoz gondot, mert ezek a vállalkozók már nagyon sokszor megtették ezt az elmúlt évtizedekben. Egy gazdasági konferencián hangzott el – és ezt most a gazdaság jelentõségének kidomborítása miatt említem -, hogy az ország lakosságának egyharmad került az ellenzék fennhatósága alá, de ez az ország GDP-jét tekintve 67 százalék. Ezt most azért hangsúlyozom, mert amirõl beszélünk, az az országnak tehát a hatvanhét százaléka, és ha arról esik szó – mint olvasom egyes politikai publicisztikákban -, hogy a Fidesz meg fogja torolni az ellenzék kezére került városok lakosságának a döntését, akkor eszünkbe kell, hogy jusson: ezzel a Fidesz összeomlasztaná az ország GDP-jének több, mint felét. Ennyire nem hülyék azért. Vagyis, ha azt mondják, hogy a kormány majd gazdaságilag megfojtja õket, akkor ezzel az ország nyakába akasztanának kötelet. És ezt tudni kell, ezért hangsúlyozom, hogy a választási eredmény gazdasági jelentõsége sokkal nagyobb annál, mint azt az eddig elemzésekben olvashattuk. De még ennél is nagyobb a szerepe a lélektani változásnak. Eddig is tudtuk, tudták az emberek, hogy nem igaz az állítás, miszerint a Fideszé a többség.

- Két és fél millió ember azért csak Fideszes volt, és maradt is…

- Ez kétségkívül így van, és azt is hozzátenném, hogy ez egy nagyon jól szervezett, politikailag a leginkább mozgósítható réteg. De ez nem jelentette a többséget, sõt sokaknak volt az élménye, hogy nem lát a környezetében fideszest, mégis ezek nyernek mindig. Ez az élmény kifejezett lelki béklyó volt sokak számára, állandóan, évtizedszámra azt megélni, vajon csak õ ilyen ostoba, vagy tényleg azok vannak többségben, akik beveszik ezt a sok süketséget. Ez a frusztráció tört meg most, és nem csak azokban a városokban, ahol gyõztek, hanem országosan is.

- Annak vajon mi a lelki magyarázata, hogy a lakosság ilyen egyszerre mozdul? Hogy olyan helyeken is – például az I. kerület -, ahol elképzelhetetlennek véltük, a Fidesz ellen szavaztak?

- Egy embernél, egy családnál még meg tudom magyarázni, de, ha milliók magatartására érvényes, akkor hallatlanul összetett a dolog. Úgy rakosgattam magamban a kicsi mozaikokat. Nézzük az említett I. kerületet. Lenyelték az emberek a Karmelita kolostor elfoglalását, de az, hogy 350 forint ott a csülkös bableves, már többszázezer ember facebook haragját váltotta ki. És ez országosan is így alakult: gyûlt, folyamatosan gyûlt a sok apró, vagy nagyobb dolog, és ebbe zuhant bele a választás elõtt még kellõ idõben a Borkai-ügy. Szinte egyszerre jött a felismerés, hogy ilyenekkel vagyunk körülvéve. Olyan ez, mint amikor hirtelen lelepleznek egy szobrot, és hiába kötik vissza rá a leplet: a kép ott marad bennünk, láttuk, hogy milyenek vagytok. Határozottan viszolyogtak az emberek a Fidesz hetykeségétõl, ráadásul a fõ témájuk a migránsozás is kifulladt. Orbánék egyszerûen nem találtak új üzenetet. Próbálkoztak a kicsit zavaros, nehezen átlátható családpártisággal, de hamar felfogták az emberek, hogy ez is csak egy szûk rétegnek kedvez. Pedig sokat vártak ettõl, azonnali demográfiai változásokat, de ez butaság az ilyesmi egy-két év alatt nem következik be. A sok apróbb-nagyobb irritáló, vagy félresiklott Fidesz-lépés után a fordulópontot igazában az jelentette, amikor kiderült, hogy van egységes ellenzék. Ez volt az a pont, ami aktivizálta az embereket, és noha korábban nem hitték, hogy képes az ellenzék egy jelöltet állítani, de most mégis megtörtént.

- Maradt a negyedik metszet, azaz a nemzetközi helyzet.

- Igen, amelyrõl sokak képzete az, hogy nem figyelnek ránk. Tévednek. A New York Times például tételesen lebontva, egészen a falvak szintjéig, leírta, mire ment el az uniós pénz. A Guardian az idén legalább négy-öt elemzést írt Magyarországról. Az Economistban hatszor, vagy hétszer foglalkoztak velünk. Elmondható tehát, hogy összehasonlíthatatlanul nagyobb a figyelem Magyarországra, mint amit itthon gondolnak. Ezek a lapok folyamatosan, úgymond, könyvelték a kudarcokat, mint ahogy a mostani fordulatot is. Olyannyira, hogy ezeken a hasábokon keresztül üzennek Lengyelországnak: lám nektek is ezt az utat kellett volna járnotok. Magyar a példa: az összefogás le tudta gyõzni a sokkal erõsebb Fideszt, míg ott a gyengébb kormánypártot nem tudták, a szétforgácsolt erõk miatt. Megfordult a nemzetközi sajtóban a helyzet: Magyarország most nem úgy jelenik meg, mint az elmúlt tíz évben, amikor szégyenkezve kellett olvasni a rólunk írottakat, hanem példaként, illetve azzal a figyelemmel, hogy vajon milyen lesz a folytatás. Látok esélyt arra, hogy eltûntessük az elmúlt idõkben hozzánk tapadt szégyenbélyeget, amelyet a Fidesz-korszak rárakott az országra. Nem szabad lebecsülni ennek a jelentõségét. A fordulat hosszabb távú jelentõségérõl viszonylag keveset hallani itthon, pedig ez az elmúlt tíz év legnagyobb változása. Ugyanakkor tudni kell, hogy ez ma még csak esély. Esély az ellenzék számára, esély a közvélemény számára; fel lehet szabadulni, lehet egy kicsit konstruktívabban együttmûködni. De esély a Fidesznek is: a korrekcióra, vagy a keménykedésre.

- Vajon Orbán személyisége alkalmas-e arra, hogy korrekciót hajtson végre, és ne keménykedjen? Azért is kérdezem, mert a miniszterelnök az utóbbi idõben folyamatosan hibázik, rosszul ítéli meg a helyzeteket.

- Igen, folyamatosan hibázik, amit én azzal magyarázok, hogy aránytalanul el van foglalva azzal, hogy pozícionálja magát nemzetközi szinten. Ott akar lenni a háttérjátszmákban, abban, hogy lehetõleg a számára kedvezõ személyes kombinációk alakuljanak ki az Unióban. A mostani választási kudarc mellesleg annak is tulajdonítható, hogy Orbánt nem érdekelte. De rafinált ember: megadta a vonalat Tusványoson, és odadobta a gyeplõt a többieknek: nézzük mire mennek nélküle. Hogy ez lett a váratlan eredmény, azt is jelenti, hogy kezében tart egy piros lapot, amelyet bárkinek felmutathat. Vagyis mostantól senkinek nincs biztos helye a Fideszben. Orbán bármikor fordíthatja az eredményt úgy, hogy tessék: egyszer nem én csináltam és ez lett belõle, elbasztátok.

- A Borkai-ügyet egyértelmûen õ rontotta el.

- Lehet, de mutogathat másokra, hányan csináltak magukból hülyét Gulyás Gergelytõl Novák Katalinig. Orbán az az ember, aki képes kijönni vert helyzetbõl is. Normális ember belátja, ha hibázik, õ viszont úgy stilizálja a vereséget, hogy abból egy következõ gyõzelemhez vezetõ út lesz. Nem tudom, hogy így megöregedve még mennyire változásképes – mert nagyon megöregedett, és nagyon sokszor ismétli a marhaságait – látszik, hogy egy kicsit fáradt.

- Ez biológiai, vagy politikai öregség?

- Inkább politikainak látom, bár a biológiait abban is látom, hogy míg korábban nagyon adott magára, mostanra viszont szétesett, olyan lett, mint egy tanyasi földesúr. De ott a politikai öregedés: a május EP választás számára nagy kudarc volt, ennyire nem fogott még mellé. Azt hitte, hogy szélsõjobboldali áttörés lesz, és az ellenkezõje történt. Cserben hagyta a politikai érzéke, õ már ennek a félig eszetlen banda vezérének képzelte magát. Ehelyett a perifériára kerültek, pedig saját magát valahol az Európai Parlament alelnökeként látta legalább. Az, hogy most visszasomfordálnának a Néppártba, ez az elmúlt másfél év teljes nemzetközi kudarcát jelenti.

Forrás: Hírklikk
Halálra éheztették az otthonban a kislányomat - Állítja az édesanya
Falus Ferenc botrányosnak tartja a kormány tesztelési intézkedéseit
Az egyik legnagyobb magyar élelmiszerlánc tulajdonosát vitte el a NAV
Orbán: Úgy neveltem a lányaimat, hogy a saját lábukon meg tudjanak állni...
80 ezer gyerek vált otthontalanná a bejrúti robbanások miatt
Hitelmoratórium: egyre kevesebb ügyfél él vele az OTP-nél
Az egyik legnagyobb magyar élelmiszerlánc tulajdonosát vitte el a NAV
36 milliárdot kapott Tombor András tehetséggondozó alapítványa
Tűzvész a Hajdúságban, 45 tűzoltó küzd a lángokkal
Közel 100 ezer forintba kerül a PCR-teszt a hódmezővásárhelyi kórházban
Így néz ki a híres Járványügyi Bevetési Egység
Elvitte a NAV az egyik legnagyobb magyar élelmiszerlánc tulajdonosát
Kövér Lászlónál panaszolták be Farkas Flóriánt
Pécsi Ildikó a férje sírja mellett kibékült az unokájával
Rétvári Bence: A kormánynak fontos a tanárok anyagi megbecsülése
16 alagutat találtak ebben az évben a szerb-magyar határszakaszon
Orbán: Minden migráns biológiai fenyegetés, ami a libernyákoknak túlzó, nekünk magyaroknak nem
Kaposvár: Eltörte kiskorú áldozatának orrát egy 32 éves férfi
800 millió forintot különítenek el a cigány muzsikusoknak
Fluor nem kér a pénzből: zenekaruk többi tagjának adnák a teljes gázsit
Sok család kerül bajba - Nincs napirenden a bértámogatás meghosszabbítása
A kormány elkezdett felkészülni a digitális oktatásra
Előkerülnek a milliárdok raktárkoncertre és cigányzenére
Több mint 50 milliós osztalék: ennyit vett ki a cégéből Kocsis Máté és családja
Botrány: Erdei Zsolt lemondott
Kiverte a biztosítékot mert rákérdeztek, kényszermunkában gyártottak e maszkokat
Rekordosztalékot vett ki cégéből Kocsis Máté és családja
Újabb botrány van Farkas Flórián körül
Schobert Norbi megint elmondta a véleményét - szigorításokat javasol
Emberölés miatt nyomoznak a meghalt rab ügyében
15 ezerrel kevesebb kórházi ágyon ápolnak betegeket, mint a járvány előtt
Siófok: egy beteg és egy ápoló is elkapta a vírust
Orbán: vannak ezek az emberjogi harcosok, akiket én csak libernyákoknak nevezek
Orbán: Úgy neveltem a lányaimat, hogy a saját lábukon meg tudjanak állni
Oltás: Gulyás nem árulta el, mely céggel vagy cégekkel szerződtek le
Botrány: Lemondott Pilismarót képviselő-testülete
Találtak két fertőzöttet a siófoki kórházban
Évi 6,6 millióért kér tanácsot pajtásától Demeter Szilárd
Magyarország: Éhségsztrájkba kezdtek kiutasított külföldiek
Gulyás: Karácsony Gergely elvesztette a higgadtságát
Müller Cecília a határkerítésnél: illegális migrációról beszélt
Brutálisan összeverte a barátnőjét az erdélyi magyar egyetem egyik tanársegédje
Winkler Róbert: Most már mi is a csicskamédiához tartozunk
Mutatjuk Boldog István törvényjavaslatát
Kiderült miért vittek el bilincsben egy nőt a rendőrök egy budapesti kávézóból
Kigyulladt a brüsszeli World Trade Center
FÜGGETLEN NEMZET
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum